Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

KAA Projekts

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31.augustam.

Pedagogs – karjeras konsultants ciešā sadarbība ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu koordinē un īsteno skolas karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.

Rēzeknes 2.vidusskolā no 2020.gada 1.decembra darbu uzsāka pedagogs – karjeras konsultants Kristīne Rimša.

Pašvaldības ieguvums pēc projekta īstenošanas – kvalificēti pedagogi-karjeras konsultanti, kuri strādās ar kvalitatīvu informatīvo un metodisko materiālu karjeras atbalsta īstenošanai izglītības iestādēs, kā arī interesanti un radoši karjeras izglītības pasākumi, lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē.

Individuālās karjeras konsultācijas

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Rēzeknes 2.vidusskolā strādā pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša, pie kuras var saņemt individuālo karjeras konsultāciju (arī šobrīd attālināti).

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
  • iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē;
  • gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
  • uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām;
  • palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u.c.

 Individuālās karjeras konsultācijas šobrīd pieejamas attālināti: iepriekš pieteikšanās konsultācijai ir obligāta!

 Pieteikties konsultācijai var pie pedagoga karjeras konsultanta pa tālruni: 26466734, epastā: kristine-rimsa@inbox.lv, e-klases pastā vai whatsapp.