Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Notikumu kalendārs

2021.04.13
 • Tehnoloģiju jomas (datorika, informātika, programmēšana, inženierzinības) skolotājiem

  Tiešsaistē (Microsoft Teams platformā)

  Informatīvi izglītojošs seminārs

  1.  Darbaformas, īstenojot mācību programmu saturu attālināti.  

  2.  Informācijapar profesionālās meistarības pilnveides iespējām.  

  3.  Pieredzesapmaiņa. (Katra izglītības iestāde dalāspieredzē (līdz 10 min.), kā veicas mācību

       satura īstenošanā attālinātajā mācībuprocesā, kādas digitālās platformas izmanto, kādas

       programmas izmanto utt.).

  4.  Idejastehnoloģijas jomas darbam nākamajam gadam. 

 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas (sporta) skolotājiem

  Tiešsaistē (Zoom platformā)

  Informatīviizglītojošs seminārs
  1.  Aktualitātes Veselības un fiziskāsaktivitātes mācību jomā.
  2.  Pieredzes apmaiņa.
  3.  Latvijas Olimpiskās komitejasizsludinātais pasākums "Olimpiskā diena - 2021" un papildus

       aktivitātes "Olimpiskaismēnesis" - no 2021.gada 23.aprīļa līdz 2021.gada 21.maijam norise

       mācību procesa ietvaros.

 • Skolas Parlamenta sanāksme

  Rēzeknes 2. vidusskola, Dārzu iela 17 , 101.kab.

2021.04.14
 • Teātra mākslas skolotājiem izglītojošs seminārs

  Tiešsaistē (Zoom platformā)

  1. Aktualitātesteātra mākslā.
  2. Kursu materiāli.
  3. Labās prakses piemēri.

   

2021.04.15
 • Dabaszinātņu (ķīmijas) jomas skolotājiem

  Tiešsaistē

  Valstsģimnāziju pasākums "Pieredzes skola”.

  PiedalāsValmieras Valsts ģimnāzijas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valstsģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi.

  Ķīmija10.klasēs. 

 • Kultūrizglītības un pašizpausmes mākslā mācību jomas (mūzikas) skolotājiem

  Tiešsaistē (Zoom platformā)

  Izglītojošs seminārs
  1. Digitālo rīku izmantošana tiešsaistes stundās mūzikā.
  2. VISC plānotie pasākumi 2021.gadā.

2021.04.19
 • Vadības sanāksme

  Rēzeknes 2.vidusskola, metod. kab.

2021.04.20
 • Tehnoloģiju jomas (dizains un tehnoloģijas) skolotājiem

  Tiešsaistē (Zoom platformā)

  Informatīvi izglītojošs, pieredzes apmaiņas seminārs

  1.      Darba formas, īstenojot mācību programmusaturu attālināti.

  2.      Informācija par profesionālāsmeistarības pilnveides iespējām.

  3.      Pieredzes apmaiņa.

 • Skolas Parlamenta sanāksme

  Rēzeknes 2. vidusskola, Dārzu iela 17 , 101.kab.

2021.04.26
 • Vadības sanāksme

  Rēzeknes 2.vidusskola, metod. kab.