You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu. Get Flash Player


VISUS SKOLAS JAUNUMUS VAR APSKATĪT ŠEIT

 

    
 

Cienījamie Rēzeknes 2.vidusskolas absolventi!

Aicinām Jūs uz tradicionālo tikšanos absolventu vakarā 6.februārī plkst. 17.00 skolas aktu zālē.

Skolas administrācija.

 
 

Apsveicam uzvarētājus

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2015./2016.mācību gadā

 
 

Nodarbības topošajiem pirmklasniekiem!

Katru ceturtdienu plkst. 17.00 Rēzekens 2.vidusskolā notiek radošas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. Būsiet mīļi gaidīti! Tālrunis uzziņām: 26444512

 
 

Pasākumi, kuri veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai.

 
 

 
 

 
 
Cienījamie skolas darbinieki, skolēni un skolēnu vecāki!

Ar prieku informējam Jūs, ka Rēzeknes 2.vidusskola un visas mūsu izglītības programmas šī gada aprīlī
veiksmīgi akreditētas uz sešiem gadiem
(maksimālais termiņš), un par to mēs saņēmām IKVD lēmumu Nr.141-V no 13.04.2015. Liels paldies visiem par atbalstu! Mēs vienmēr atvērti dialogam un sadarbībai!
APSVEICAM!
Administrācija

 

 
 


Viena diena Eiropas Parlamentā

Rēzeknes 2.vidusskolas 10.-12.klašu skolēnu grupa (24 cilvēki) un 2 skolotājas veiksmīgi piedalījās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja izsludinātajā konkursā EUROSCOLA „Jaunatnes vīzija par ES” un tika aicināti uz Eiropas Parlamentu uz Strasbūru (Francija), lai kopā ar jauniešiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm diskutētu par ES aktuālajām tēmām.

Ceturtdien, 2014.gada 11.decembrī, Eiropas parlamenta Strasbūrā notika EUROSCOLAS diena. Šajā dienā Eiropas Parlamenta galvenajā – `Louise Weiss` – ēkā sapulcējās vairāk nekā 500 skolēni un skolotāji no 19 Eiropas Savienības dalībvalstīm - Austrijas, Čehijas, Horvātijas, Kipras, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Zviedrijas un Spānijas, lai piedalītos Eiropas Parlamenta organizētajās debatēs, sadarbotos ar dalībvalstu jauniešiem un EP administrāciju, balsotu un apkopotu rezultātus par aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem, ar vienu vārdu iejustos deputātu lomā ......

(Sīkāk)

 

 
 


Cienījamie skolēnu vecāki!

Piedāvājam Jums Vecāku dienas alternatīvu - priekšmetu skolotāju konsultācijas skolēnu vecākiem, kuras šajā mācību gadā tiks organizētas decembrī un aprīlī. (Skolēnu vecāku konsultāciju grafiks 2014./2015.māc.g.)

Lūdzu, izmantojiet iespēju veikt konstruktīvu dialogu ar priekšmetu skolotājiem par sava bērna panākumiem un sekmēm!

Individuālās sarunas ar sākumskolas skolotājām notiek katru darba dienu, tāpēc viņas sarakstā nav iekļautas.

Administrācija

 

 
 


Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka 2014./2015. mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas. Tos nodrošina skola.

 

 
 


Topošo pirmklasnieku vecākiem.

Nodarbības topošajiem pirmklasniekiem notiks katru ceturtdienu no 17.00 līdz 18.15.

Skolas administrācija
Telefons uzziņām: 26444512

 
 


Mūsdienīga, kvalitatīva, konkurētspējīga, daudzveidīga un radoša izglītība un audzināšana šodien - tas ir mūsu skolas ieguldījums skolēnu veiksmīgai tālākizglītībai un profesionālās karjeras izveidei mainīgajā pasaulē rīt. Mūsu nākotne ir mūsu rokās!

 

 


    KONTAKTI

    Rēzeknes 2.vidusskola
    Dārzu ielā 17, Rēzeknē
    tālr. 64607980
    tālr./fax 64622643