Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

3.- 6.klašu izglītojamo “Skaļās lasīšanas” sacensības

Ceturtdien,  04.aprīlī Rēzeknes 2.vidusskolā norisinājās 3.- 6.klašu izglītojamo “Skaļās lasīšanas” sacensības. 

Konkursu vērtēja Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama direktore Svetlana Semeņaka, Rēzeknes 2.vidusskolas direktores vietniece Marina Smirnova, skolas bibliotekāre Alevtina Fadejeva, latviešu valodas / kultūras un mākslas skolotāja Anita Peipiņa, izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji – Olesja Ščetilnikova (12.a) un  Angelina Muratova (12.a).

Sacensībās tika vērtēta dalībnieku prasme pastāstīt par grāmatas izvēli un sevi kā lasītāju, lasītāju dikcija un intonācija, lasīšanas temps, spēja emocionāli aizraut klausītājus un grāmatas fragmenta izvēle.

Pirmo vietu (5.-6. kl. grupā) ieguva Varvara Nikonova (5.b klase) un

(2.- 4.kl.grupā)  Anisija Kapreko no 3.b klases.

Paldies visiem izglītojamiem par aktīvu dalību, skaisto uzstāšanos un lasītprieku! Paldies konkursa organizatoriem Alevtinai Fadejevai un Anitai Peipiņai, kā arī  latviešu valodas skolotājām – Olgai Budrevskai, Dinai Zundai, Anitai Peipiņai, Ligitai Lipovskai, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam! Tiksimies arī nākamgad!