Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

“Realizē sevi!”

«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»

(PuMPuRS) Jaunatnes iniciatīvu projekts:

,, Realizē sevi!”

Sākot ar šī gada augustu, sporta biedrība “SEDNA” realizē jaunatnes iniciatīvas projektu “Realizē sevi”. Jaunatnes iniciatīvas projekts „Realizē sevi” apvienos Rēzeknes pilsētas 20 jauniešus. Projektam ir izvirzīti vairāki mērķi: veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību un iniciatīvu, iesaistot viņus ārpusskolas pasākuma organizēšanā; veicināt jauniešu sociālo un līdzdalības prasmju attīstīšanu un mācību motivācijas veidošanu, veidot jauniešu pozitīvu attieksmi pret sportu un veselīgu dzīvesveidu.

Projekta realizēšanā ir piesaistīti vairāki sadarbības partneri – Rēzeknes 2. vidusskola un Rēzeknes 3.vidusskola.  Projekta idejas autori ir biedrības „SEDNA” aktīvie jaunieši, kuri caur brīvprātīgo darbu ir attīstījuši sevi un kļuvuši daudz atvērtāki. Projekta ietvaros jaunieši darbosies nelielās grupās un katra no tām būs veltīta konkrētai jomai (radošā, digitālā, veselīgā uztura, sporta). Katra grupa darbosies kopā, lai sagatavotu un novadītu aktivitātes ārpusskolas pasākuma laikā. Pasākuma galvenās tēmas būs sports un veselīgs dzīvesveids. Pēc pasākuma organizēšanas jaunieši apzinās un izmēģinās dažādas aktīvas ikdienas dzīves pavadīšanas iespējas Rēzeknē tieši tajā jomā, kurā gatavojās pasākumam. Jaunieši piedalīsies vismaz vienā pilsētas pasākumā, iesaistīsies interešu izglītības programmās, konkursos un akcijās. Projekta laikā jaunieši dosies uz kādu no Latgales reģiona jauniešu centriem, lai diskutētu par izglītības nepieciešamību, vadīs sagatavotās aktivitātes, prezentēs projektu  un savus sasniegumus.

Projekta noslēgumā notiks noslēguma un izvērtēšanas pasākums, kura laikā jaunieši izvērtēs savu izaugsmi, izmantojot 8 kompetenču grupas. Noslēguma pasākums notiks ārpus Rēzeknes pilsētas. Jauniešiem būs jāpiedalās āra piedzīvojuma aktivitātē „Projekta rezultāts un mūsu atmiņas”. Jaunieši lietderīgi pavadīs savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīsies ārpusskolas dzīvē. Visa projekta laikā mācīšanās notiks izmantojot neformālās metodes. Jaunieši mācīsies darbojoties praktiski caur iegūto pieredzi un emocijām.

Projekta koordinatore Aļona Pavlova

 

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”