Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

“Realizē sevi!”

«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»

(PuMPuRS) Jaunatnes iniciatīvu projekts:

,, Realizē sevi!”

Sākot ar šī gada augustu, sporta biedrība “SEDNA” realizē jaunatnes iniciatīvas projektu “Realizē sevi”. Jaunatnes iniciatīvas projekts „Realizē sevi” apvienos Rēzeknes pilsētas 20 jauniešus. Projektam ir izvirzīti vairāki mērķi: veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību un iniciatīvu, iesaistot viņus ārpusskolas pasākuma organizēšanā; veicināt jauniešu sociālo un līdzdalības prasmju attīstīšanu un mācību motivācijas veidošanu, veidot jauniešu pozitīvu attieksmi pret sportu un veselīgu dzīvesveidu.

Projekta realizēšanā ir piesaistīti vairāki sadarbības partneri – Rēzeknes 2. vidusskola un Rēzeknes 3.vidusskola.  Projekta idejas autori ir biedrības „SEDNA” aktīvie jaunieši, kuri caur brīvprātīgo darbu ir attīstījuši sevi un kļuvuši daudz atvērtāki. Projekta ietvaros jaunieši darbosies nelielās grupās un katra no tām būs veltīta konkrētai jomai (radošā, digitālā, veselīgā uztura, sporta). Katra grupa darbosies kopā, lai sagatavotu un novadītu aktivitātes ārpusskolas pasākuma laikā. Pasākuma galvenās tēmas būs sports un veselīgs dzīvesveids. Pēc pasākuma organizēšanas jaunieši apzinās un izmēģinās dažādas aktīvas ikdienas dzīves pavadīšanas iespējas Rēzeknē tieši tajā jomā, kurā gatavojās pasākumam. Jaunieši piedalīsies vismaz vienā pilsētas pasākumā, iesaistīsies interešu izglītības programmās, konkursos un akcijās. Projekta laikā jaunieši dosies uz kādu no Latgales reģiona jauniešu centriem, lai diskutētu par izglītības nepieciešamību, vadīs sagatavotās aktivitātes, prezentēs projektu  un savus sasniegumus.

Projekta noslēgumā notiks noslēguma un izvērtēšanas pasākums, kura laikā jaunieši izvērtēs savu izaugsmi, izmantojot 8 kompetenču grupas. Noslēguma pasākums notiks ārpus Rēzeknes pilsētas. Jauniešiem būs jāpiedalās āra piedzīvojuma aktivitātē „Projekta rezultāts un mūsu atmiņas”. Jaunieši lietderīgi pavadīs savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīsies ārpusskolas dzīvē. Visa projekta laikā mācīšanās notiks izmantojot neformālās metodes. Jaunieši mācīsies darbojoties praktiski caur iegūto pieredzi un emocijām.

Projekta koordinatore Aļona Pavlova

Aicinām aktīvi un veselīgi pavadīt laiku pēc skolas!

  1. oktobrī plkst. 14.00, Rēzeknes 5.vidusskolas sporta zālē, jaunatnes inciatīvas projekta “Realizē sevi” Rēzeknes 2.vidusskolas un 3.vidusskolas jauniešu komandas aicina apmeklēt sportisku un interesantu pasākumu. Pasākuma laikā būs iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, raodšājās darbnīcās, uzzināt jaunus un interesantus faktus par veselīgu dzīvesveidu, iesaistīties kulinārijas meisterklasē. Ikviens varēs atrast sev interesējošu nodarbi, pārbaudīt savu izturību un veiklību,kā arī iegūt neaizmirstamas emocijas.

Rēzeknes jaunieši organizē pasākumu Aglonas BJBLPC “Strops”

Mūsdienās katram jaunietim ir svarīgi atrast veidu, kā realizēt sevi un aktīvi iesaistīties ikdienas dzīvē. Jau no septembra sākuma biedrība “SEDNA” aizsāka projektu “Realizē sevi”, kura laikā jaunieši no Rēzeknes 2.vidusskolas izmēģināja dažādas iespējas Rēzeknes pilsētā, darbojās kā brīvprātīgie, iesaistījās konkursos un sporta sacensībās. Projekta laikā jaunieši strādāja  dažādās jomās un izmēģina kaut ko jaunu. 

  1. decembrī jauniešu komanda organizēja un vadīja dažādas aktivitātēs bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā ”Strops”. Kopā tika piedāvātas septiņas dažādas stacijas, katra no tām tika veltīta atsevišķai tēmai. Pirms aktivitāšu vadīšanas tika ieguldīts laiks un enerģija to plānošanā, lai viss noritētu pēc iespējas interesantāk un aizraujošāk. Jau reģistrējoties, katrs dalībnieks saņēma uzdevumu karti un noskaidroja, kādā secībā būs jāiesaistās. Kulinārijas stacija bija viena no pieprasītākajām, tajā katrs no dalībniekiem pats pagatavoja sev augļu uzkodu un veselīgu sviestmaizi no dažādiem dārzeņiem. Viena no stacijām tika veltīta jauniešu izveidotai viktorīnai, kur dalībnieki ne tikai atbildēja uz jautājumiem, bet arī rakstīja novēlējumus viens otram. Protams, neiztika arī bez sporta, kur dalībnieki pārbaudīja savu veiklību un izturību.  Bet radošajā darbnīcā dalībnieki apguva pamatprasmes darbā ar trafaretiem un veidoja gleznas ar dažādiem sporta aksesuāriem. Noslēgumā  jaunieši vienojās kopīgā dejā un salīdzināja savus rezultātus. Par aktīvu dalību katrs saņēma veselīgu un garšīgu našķi.

Apmeklējot Aglonu, jauniešu komanda nevarēja palaist garām iespēju aiziet uz Maizes muzeju un noskaidrot, kas iedvesmoja un motivēja tā īpašnieci Viju realizēt sevi kulinārijas jomā. Dzerot zāļu tēju, jaunieši kopā ar muzeja saimnieci ne tikai apsprieda maizes nozīmi ikdienas dzīvē un tās cepšanas tradīcijas, bet arī attieksmi vienam pret otru. Prieks bija, ka jaunieši ar interesi izteica savu viedokli, dalījās pieredzē un uzklausīja viens otru.

Jāatzīst, ka brauciena tiešām izdevās. Dalībnieku komandai tas bija ne tikai jaunas pieredzes iegūšanas laiks, bet arī pārdomas un sevis realizēšanas iespēja.

Liels paldies par uzņemšanu BJBLPC “Strpos” vadītājai Mārai Ušackai un Maizes muzeja saimniecei Vijai Kudiņai.

 

Ar pozitīvām emocijām un neaizmirstamām atmiņām noslēdzās jaunatnes iniciatīvas projekts “Realizē sevi”

             Šī gada 18. decembrī notika jaunatnes iniciatīvas projekta “Realizē sevi” noslēguma pasākums, kura laikā katram bija iespēja atcerēties paveikto, izmēģināt 8 izglītības kompetences un izvērtēt apgūtās prasmes. Pasākums sākās ar interesantiem leduslaušanas uzdevumiem, kas pamodināja un sagatavoja  jauniešus aktīvam darbam.

            Projekta ietvaros jaunieši iesaistījās aktivitātē “Kompetenču salas”, kur, darbojoties nelielās komandās, bija jāizpilda dažādi uzdevumi atbilstoši katrai no kompetencēm. Aktivitātes laikā dalībnieki gan kļuva par tulkiem, gan veidoja dažādus nelielus radošus darbu, gan pārdomāja pilsoņu pienākumus. Tika piedāvāti ļoti dažādi uzdevumi, kuri atklāja katras kompetences būtību un izmantošanu ikdienas dzīvē. Aktivitātes noslēgumā notika atgriezeniskās saites iegūšana un diskusija par rezultātiem. Katrs no dalībniekiem saskatīja savu ieguvumu no dalības, kā arī vairāki piedāvāja vēl papildus uzdevumus, kurus būtu interesanti izpildīt.

            Noslēguma otrajā daļā jauniešiem bija foto  un video atskats uz paveikto darbu, kas atsauca atmiņā projekta pirmās tikšanās, saliedēšanās un uzmundrinošās aktivitātes. Jaunieši atcerējās par dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem nācās tikt galā.  Visa projekta laikā jaunieši darbojās nelielās grupās, katrai no tām bija sava joma – sports, veselīgs uzturs, radošums un digitālā.   Grupas sagatavoja interesantu informatīvo materiālu, kuru prezentēja noslēgumā, izveidojot arī domu kartes, kurās izvērtēja savas grupas darbu un attīstītās prasmes.

            Noslēgumā jaunieši saņēma apliecinājumus par dalību projektā. Tas jauniešiem sniedza jaunu pozitīvu pieredzei, attīstīja zināšanas un parādīja dažādas iespējas sevis realizēšanā. Prieks, ka katrs no jauniešiem atrada sev tīkamo nodarbi un atvērās projekta komandai. Projekts ir noslēdzies, bet ir palikušas neatkārojamas atmiņas un jaunas idejas, kuras būs iespēja realizēt nākotnē. 

Fotogrāfijas var apskatīt sadaļā GALERIJA

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”