Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Pasākumi

Atvērto durvju dienas 2021. gadā

Aktualizēts 2021. gada 4. februārī

 

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas. Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un Latvijā, atvērto durvju dienu pasākumi tiek organizēti tiešsaistes režīmā.

NB! Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, līdz 2021. gada 6. aprīlim Latvijā ir pagarināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Līdz ar to visi pasākumi notiek tikai attālinātā režīmā!

Lai iepazīstinātu topošos reflektantus ar studiju iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām, augstskolas un citas izglītības iestādes piedāvā apmeklēt Atvērto durvju dienu pasākumus tiešsaistes režīmā. Atvērto durvju dienu tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres izglītības iestādēs meklē šī raksta pēdējā tabulā, izglītības iestāžu mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs.

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta!

Atvērto durvju dienas  2021. gada februārī

AUGSTSKOLAS
Vidzemes Augstskola 26. un 27. februāris (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta) https://va.lv/lv/jaunakais/notikumi/digitalas-info-dienas-2021

 

Atvērto durvju dienas  2021. gada martā

AUGSTSKOLAS
Rīgas Tehniskā universitāte 4.marts plkst. 11:00 (virtuālā karjeras diena) https://pasakumi.rtu.lv/events
 Banku augstskola 10.marts plkst. 16:00 (pamatstudijās)

22.marts plkst.  18:30 (maģistrantūrā) (tiešsaistē) https://www.ba.lv/augstskola/zina/atverto-durvju-dienas-2020-2021-akademiskaja-gada-2/

Latvijas Kultūras akadēmija 10.marts plkst. 15:00 (Veido karjeru jau savos 13 (14, 15 – tagad!) https://lka.edu.lv/lv/aktuali/pasakumi/seminars-skoleniem-veido-karjeru-jau-savos-13-14-15-tagad/
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 23.marts plkst. 12:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta)
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 18. un 25. marts https://www.psk.lu.lv/studiju-iespejas/atverto-durvju-dienas
   KOLEDŽAS
 SIA “Biznesa vadības koledža” 4., 11., 18. un 25. marts plkst. 18:30 (tiešsaistē) https://www.bvk.lv/atverto-durvju-diena/

 

Atvērto durvju dienas  2021. gada aprīlī

AUGSTSKOLAS
Banku augstskola 14.aprīlis plkst. 16:00 (pamatstudijās);

26.aprīlis plkst. 18:30 (maģistrantūrā)

(tiešsaistē) 

https://www.ba.lv/augstskola/zina/atverto-durvju-dienas-2020-2021-akademiskaja-gada-2/

Biznesa augstskola Turība 29.aprīlis plkst. 17:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta) https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/atverto-durvju-dienas
KOLEDŽAS
SIA “Biznesa vadības koledža” 1., 8., 15., 22. un 29. aprīlis plkst. 18:30 (tiešsaistē) https://www.bvk.lv/atverto-durvju-diena/
PROFESIONĀLĀS SKOLAS
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 10. aprīlis plkst. 9:50 – 13:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē) http://www.jirmv.lv/index.php/event/konsultacijas-muzikas-vidusskolas-reflektantiem-15/
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 12. aprīlis (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta) http://bpvv.lv/download/skola/pasakumi.pdf