Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

“Dzīvot zaļi!?”

PROJEKTS: “DZĪVOT ZAĻI?!”

Dzīvot zaļi Projekts

Latvijas vidusskolēni meklēs atbildes uz jautājumu “Ko nozīmē zaļā dzīvošana?”

LLU Mūžizglītības centrs Jelgavā uzsācis projekta “Dzīvot zaļi?!” īstenošanu, kas tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Projekta gaitā Latvijas vidusskolēni, pedagogi karjeras konsultanti un bioloģiskie zemnieki kopīgi meklēs atbildes un centīsies izprast zaļās dzīvošanas nozīmi un tās ieguvumus cilvēkiem un ekonomikai. Pirmā visu iesaistīto pušu tikšanās aizvadīta 4. janvārī, kad jauniešiem bija iespēja gūt zināšanas par zaļumu Eiropas mērogā un publiskajā vidē bieži dzirdamo Zaļo kursu, kā arī lauzt dažādus mītus par to un izprast bioekonomikas lomu nākotnē.

“Šis ir kopienu stiprināšanas un kopā strādāšanas projekts, kurā satiksies vismaz trīs paaudžu pārstāvji no dažādām kopienu grupām, lai kopīgi risinātu mums visiem svarīgus jautājumus par zaļo dzīvesveidu, klimatu un bioloģiskajiem produktiem. Tā būs iespēja ne tikai bagātināties vienam no otra, bet arī radīs jaunas iespējas izglītības kopienai, kā mācīties integrēti, kā sadarboties ar nozari un meklēt patiesus piemērus tam, kas tiek mācīts skolā,” projekta ieguvumus skaidro British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Projekta “Dzīvot zaļi?!” aktivitātēs iesaistīti pedagogi un skolēni no O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas, Liepājas Liedaga vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 13. vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes 2. vidusskolas, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas, Rīgas 96. vidusskolas, Rīgas 22. vidusskolas, Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Rīgas 71. vidusskolas un Rīgas 25. vidusskolas.

Lai skolēniem un jauniešiem radītu priekšstatu par zaļās dzīvošanas daudzajām šķautnēm, Eiropas Zaļo kursu, tā mērķiem un ietekmi uz sabiedrību un meža nozari stāstīja Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss. Viņš atzina, ka cilvēcei nevienā tās attīstības posmā nav izdevies dzīvot saskaņā ar dabu un, iespējams, šodien pasaule par to domā un rīkojas vairāk, nekā jebkad agrāk. Turklāt nevis izglītošana par klimata pārmaiņām būs izšķirošā, kas liks mainīties patērētājiem, bet gan cenu pieaugums un dārdzība.

Savukārt LLU profesors Aigars Laizāns skaidroja, kas ir bioekonomika un kā gudra un zinātnē balstīta bioresursu izmantošana palīdzēs zaļai dzīvošanai. Viņaprāt, tas ir vienīgais risinājums, kā cilvēcei izķepuroties no pusaudžu attīstības posma un pieaugt, turklāt aktīva darbība ir jāgaida ne tikai no valstu valdībām, bet katra planētas iedzīvotāja.

Savā pieredzes stāstā, kā var veiksmīgi bioloģiski saimniekot lopkopībā, radot mazāku ietekmi uz vidi, ar skolēniem dalījās SIA “Tauri” līdzdibinātājs Gunārs Vīgants.

Kopīgi ar lektoriem skolēni un pedagogi dalījās savos viedokļos, ko viņiem nozīmē zaļa dzīvošana. Bieži tika minēta lietderīga resursu izmantošana, atkritumu šķirošana, koku stādīšana, zaļo resursu taupīšana, veselīga ēšana, veselība, elektorātu izmantošana un dabai draudzīgu materiālu izmantošana. Kā skaidroja lektori, lielākā daļa no skolēnu minētajiem piemēriem norāda uz nepieciešamību mainīt sabiedrības uzvedību un pat atteikties no kādu preču un pakalpojumu patēriņa.

Plānots, ka papildus apmācībām par zaļo dzīvošanu skolēni piedalīsies semināros par medijpratību, kritisko domāšanu un digitālā mārketinga rīkiem, kā arī apmeklēs bioloģiski sertificētas zemnieku saimniecības, lai gūtu izpratni par to darbību. Izmantojot iegūtās zināšanas, skolu komandas piedāvās savu redzējumu, kā veicināt bioloģisko saimniecību atpazīstamību sabiedrībā un reklamēt tās produkciju.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tā piedāvā studijas plašā nozaru lokā: informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, ekonomikā, socioloģijā, menedžmentā, ainavu arhitektūrā, pārtikas tehnoloģijā, mežsaimniecībā, zemes ierīcībā, enerģētikā, veterinārmedicīnā un lauksaimniecībā.

 

Rēzeknes 2.vidusskolas jaunieši apgūst digitālo saturu un kritisko domāšanu projektā Dzīvot zaļi?!

13. janvārī attālinātajā nodarbībā “Medijpratība un kritiskā domāšana” žurnāla “Bioloģiski” redaktors Raivis Bahšteins aicināja nodarbības dalībniekus meklēt atbildi uz jautājumiem: Kāpēc produkcija no bioloģiskajām saimniecībām ir tīrāka, veselībai drošāka un dabai draudzīgāka? Kā atšķirt bioloģisko pārtiku? Kā nepakļauties zaļmaldināšanai?

Bahšteins uzsvēra, ka ‘par bioloģiskiem un ekoloģiskiem drīkst saukt tikai tādus produktus, kam ir bioloģiskās lauksaimniecības marķējums – zaļā ekolapiņa. Visi pārējie marķējumi ir tikai papildinoši.                                                                                                                                      

27. janvāra nodarbība “Digitālais mārketings”, ko vadīja Edgars, Koroņevskis bija veltīta digitālā mārketinga pamatjautājumiem, kam un kāpēc veidot reklāmu digitālajā vidē, kā komunicēt saturu un radīt tā uzticamību. E. Koroņevskis dalībniekiem piedāvāja vairākas noderīgas brīvpieejas interneta saites, ko dalībnieki var izmantot gan digitālā satura, gan struktūras plānošanā, gan fotogrāfiju apstrādei un mājas lapas veidošanai, kas noderēs nākamajā projekta posmā, veidojot reklāmu kādai no bioloģiskajām saimniecībām, popularizējot to produkciju savu vienaudžu vidū.

Projekts “Dzīvot zaļi?!” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā @British Council Latvia “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros, tajā piedalās vidusskolēni un pedagogi, karjeras konsultanti no Liepājas, Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils skolām.

 

03.03.2022.

Projekta “Dzīvot zaļi?! ietvaros Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas pārstāvji 3.martā devās mācību braucienā uz bio saimniecību Ērgļos “Neganti gardi”.

Savā pieredzes stāstā, kā var veiksmīgi bioloģiski saimniekot lopkopībā, radot mazāku ietekmi uz vidi, ar skolēniem dalījās SIA “Neganti gardi” līdzdibinātājs Gunārs Vīgants. Viņš ir veselīga dzīvesveida piekritējs un nodarbojas ar bioloģiskās liellopu gaļas audzēšanu Ērgļu novadā.

Skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par lauksaimniecības nozari, par tajā strādājošiem cilvēkiem, kā arī paklausīties SIA “Ņeganti gardi” dibinātāja iedvesmojošu veiksmes stāstu.

Tā bija pavisam jauna pieredze, pilna ar emocijām un pārsteigumiem.  Paldies par doto iespēju!

Skolēnu atziņas:

 Pirmo reizi savā dzīvē es viesojos bioloģiskajā lauksaimniecībā! Daba, mājlopi, saimniecība – pavisam cita pasaule. Nevarēju iedomāties, ka cilvēks ir spējīgs tik daudz strādāt un  pilnīgi mainīt savu dzīvi, lai īstenotu savu sapni.  

Anastasija

 Vislielāko iespaidu uz mani atstāja maza teliņa piedzimšana! Mazu gotiņu nosauca par Rēzekni!

Oļesja

 Kad satiekas dažādu paaudžu pārstāvi,  kopīgi domā, diskutē par zaļo dzīvesveidu un bioloģiskajiem produktiem, dalās savos viedokļos, ko viņiem nozīmē zaļa dzīvošana – tas ir forši! Es guvu priekšstatu par zaļo dzīvošanu, saskaņā ar dabu.

Oksana

 Šodien pasaulē daudz runā par zaļās dzīvošanas nozīmi un tās ieguvumus cilvēkiem un ekonomikai, bet kad tu satiecies ar cilvēkiem, kas strādā lauksaimniecībā, mīl savu darbu, cer un sapņo – tas iedvesmo. To nevar iemācīties nevienā skolā.   

Elīna

Izmantojot iegūtās zināšanas un iespaidus, skolu komandas tagad strādā pie sava redzējuma, kā veicināt bioloģisko saimniecību atpazīstamību sabiedrībā un reklamēt tās produkciju.