Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Pasākumi

Kas ir skolēnu pašpārvalde?

Skolēnu pašpārvalde (SP) ir skolas skolēnu interešu pārstāvošā organizācija. Tajā darbojas skolēni, kuri vēlas mainīt ierasto skolas dzīvi, atdzīvināt skolas ikdienu ar jauniem, interesantiem pasākumiem un idejām. Skolēnu pašpārvaldes uzdevumos ir arī rast risinājumu skolas dzīves jautājumiem, kas satrauc skolēnus.

Kā darbojas skolēnu pašpārvalde?

Pašpārvaldē darbojas 9.-12. klašu radoši skolēni, kuri sadarbojas gan ar skolotājiem, gan ar skolas administrāciju. Katru nedēļu pašpārvaldes dalībnieki tiekas, lai izrunātu jaunas idejas, problēmas vai, lai gatavotos tuvākajam pasākumam.

Kā kļūt par skolēnu pašpārvaldes dalībnieku?

Pašpārvaldē ir gaidīti 9.-12. klašu skolēni, kas ir aktīvi, radoši un uzņēmīgi.

Kāpēc pievienoties skolēnu pašpārvaldei?

Tāpēc, ka SP ir lielisks veids, kā skolas ikdienu padarīt interesantāku, iegūt vērtīgu pieredzi, draugus un pozitīvas emocijas. Aktīvi iesaistoties SP aktivitātēs, jebkuram skolēnam ir iespēja attīstīt vai atklāt sevī  tādas prasmes un īpašības kā:

 • Komunikabilitāti;
 • Uzdrīkstēšanos paust savu viedokli;
 • Pārliecību par savām spējām;
 • Pasākumu/ semināru organizēšanas iemaņas;
 • Spēju strādāt komandā.

Kas koordinē skolēnu pašpārvaldi?

Skolēnu pašpārvaldes darbību koordinē direktora vietniece audzināšanas jomā – Marina Smirnova.
Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja – Sofja Maslobojeva (11.a klase).

Skolēnu pašpārvaldes tradīcijas un rīkotie pasākumi

Par tradīcijām kļuvuši tādi pasākumi kā:

 • Pasākumi topošajiem pirmklasniekiem;
 • Skolotāju diena;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
 • Labdarības akcijas Ziemassvētkos;
 • Valentīna diena;
 • Sporta spēles “Winter Cup”;
 • SP dalībnieku saliedēšanas vakars;
 • Intelektuāla spēle “Erudīts”;
 • Pēdējais zvans.