Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Misija

Skolas misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana.

skolas vizija