Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skola

Skolas misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana.

skolas vizija

Pārvaldības struktūra

Par Rēzeknes 2.vidusskolas akreditāciju!

Informējam, ka veiksmīgi noslēgusies izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija, kas notika no 22.02.2021.-05.03.2021.

15.04.2021. no IKVD saņemts lēmums par skolas un izglītības programmu akreditāciju uz 6 gadiem – līdz 2027.gada 14.aprīlim.

Mūsu kopīgais darbs tika atzinīgi novērtēts un paldies visiem pedagogiem  par izturību, savstarpējo atbalstu, aktīvo līdzdalību skolas mācību darbā!

         Paldies visiem izglītojamiem par centību un  pozitīvo attieksmi pret mācībām,  pārējiem skolas darbiniekiem par godprātīgo ikdienas darbu un vecākiem par līdzdalību un iesaistīšanos.

Uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Ar cieņu, skolas administrācija