Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sasniegumi olimpiādēs

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas pilsētas un valsts

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2019./2020.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Izglītojamā vārds, uzvārds Godalgotā vieta Skolotājs
1. 2. 3. Atz.
Rēzeknes pilsētas olimpiāde matemātikā 5.-8.klasēm 8.b Deņiss Oļševskis     x   G.Rižakova
8.b Iļja Čaplinskis       x
5.a Marija Gricenko       x
8.a Igors Popovs x       J.Narica
8.a Kristīne Svikle     x  
Rēzeknes pilsētas olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm 10.a Nikita Petrovs x      
12.a Antons Lohovs x       S.Meiere
12.a Andrejs Kozačenko   x    
Rēzeknes pilsētas olimpiāde ekonomikā 12.a Ņikita Cvetkovs       x T.Martinova
Rēzeknes pilsētas olimpiāde fizikā 9.-12.klasēm 12.a Antons Lohovs x       L.Ivanova
12.a Andrejs Kozačenko     x  
Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem 12.a Ņikita Petrovs       x I.Raginska
Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.klašu skolēniem 5.a Anna Oļševska     x   G.Fedkina
5.a Marija Gricenko     x  
Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 12.a Oļegs Pavlovs       x V.Buiko
Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem 8.a Oļesja Ščetiļņikova x       J.Matvejeva
8.a Alisa Pavre     x  
7.b Alika Majorova       x
8.b Iļja Čaplinskis x      
Matemātikas valsts 70. olimpiāde 12.a Antons Lohovs       x S.Meiere
KOPĀ OLIMPIĀDĒS   15 skolēni 6 1 6 6+1 19 + 1
Rēzeknes pilsētas skatuves runas konkursa 1.kārta 10.a Sofja Maslobojeva x       V.Dukulis

D.Pirožkina

A.Kušnere

1.b Samuels Fiļipovs   x     J.Viļuma

O.Budrevska

1.b Arturs Kravčenko     x   J.Viļuma

O.Budrevska

7.b Ņikita Rogozovs     x   Ļ.Mjasņikova

I.Gorsvāne

2.a Milana Smirnova x       N.Hohlova

I.Čodare

Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē 10.a Sofja Maslobojeva x       V.Dukulis

D.Pirožkina

A.Kušnere

Rēzeknes pilsētas vēstures konkurss “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” 8.klasēm   8.klašu komanda   x     R.Solovjova
Literāro darbu konkurss, kas veltīts A.Čehova 160.gadadienai   10.-12.klašu komanda   x     D.Pirožkina

V.Dukulis

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu konkurss

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

12.a Antons Lohovs     x   I.Sorokina

M.Sergejeva

Latviešu valodas aģentūras rīkotā konkurss “Izstāsti man savu sapni” 3.a Sofija Teplova x       L.Taškāne
„Tatjanin denj”

Izpildītājmākslas konkurss

Vecākā grupa Deju kolektīvs „Ručejok”     x   T.Patmalniece
„Tatjanin denj”

Izpildītājmākslas konkurss

2.-4.kl. Deju kolektīvs „Ručejok”     x  
KOPĀ KONKURSOS   6 skolēni + 4 kolektīvi 4 3 5 0 12