Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sasniegumi olimpiādēs

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas pilsētas un valsts

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2021./2022.mācību gadā