Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sasniegumi olimpiādēs

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas pilsētas un valsts

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2022./2023.mācību gadā

2022_2023_skolas_lepnums