Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sasniegumi olimpiādēs

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas pilsētas un valsts

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Izglītojamā vārds, uzvārds Godalgotā vieta Skolotājs
1. 2. 3. Atz.
Rēzeknes pilsētas olimpiāde matemātikā 5.-8.klasēm 7.b Deņiss Oļševskis     x   G.Rižakova
5.a Gļebs Šabanovs     x   J.Narica
8.b Raivis Otzulis x       G.Fedkina
8.a Iļja Pleškāns   x     G.Fedkina
7.a Igors Popovs     x   J.Narica
7.a Kristīne Svikle   x     J.Narica
Rēzeknes pilsētas olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm 11.a Antons Lohovs     x   S.Meiere
9.a Alīna Škrjaba   x     G.Rižakova
10.a Daniils Buinickis   x     J.Narica
10.a Nikita Petrovs   x    
Latgales novada atklātā dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde 8.-11.klašu skolēniem 11.a Antons Lohovs       x S.Meiere
Andrejs Kozačenko
Ņikita Cvetkovs
Rēzeknes pilsētas olimpiāde fizikā 9.-12.klasēm 11.a Antons Lohovs       x S.Meiere
10.a Nikita Petrovs     x  
Rēzeknes pilsētas olimpiāde ķīmijā 9.-12.klasēm 10.a Nikita Petrovs       x G.Daugoviča
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem 11.a Karina Antonova x       D.Pirožkina
9.b Antons Petrovs x       R.Mihailova
9.c Sofja Maslobojeva     x   N.Bijaka
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiādes 3.(valsts) posms 11.a Karina Antonova     x   D.Pirožkina
“Totālais diktāts 2019” x      
Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.a Ivans Lazdiņš       x V.Buiko
11.a Ņikita Petrovs       x
11.a Ņikita Cvetkovs       x
Rēzeknes pilsētas olimpiāde krievu valodā 4.klasēm 4.b Ksenija Kušakova x       J.Viļuma
4.b Mihails Smirnovs       x
4.a Marija Gricenko   x     A.Malaščenkova
Rēzeknes pilsētas olimpiāde matemātikā 3.klasēm 3.a Alens Denisovs       x D.Ertmane
Latgales reģiona 4.klases skolēnu 16.atklātā matemātikas olimpiāde 4.a Marija Gricenko       x A.Malaščenkova
4.b Ksenija Kušakova       x J.Viļuma
Atklātā olimpiāde matemātikā (28.04.2019., rezultāti būs pēc 20.05.2018.) ?            
KOPĀ OLIMPIĀDĒS     4 + 1 6 6 + 1 9 + 1 25 + 1 (L.) + 1(v.)
Rēzeknes pilsētas skatuves runas konkursa 1.kārta 2.b Luka Ostafijs   x     L.Taškāne                                R.Līmane        
2.b Alīna Proško   x     L.Taškāne                                R.Līmane        
6.b Valērija Kuzmina       x L.Mjasnikova

J.Matvejeva

6.b Jelizaveta Dubovska x       L.Mjasnikova

J.Matvejeva

7.a Alisa Pavro     x   N.Bijaka              

J.Matvejeva

1.a Valērija Gruznova       x N.Hohlova,

I.Čodare

1.a Milana Smirnova x       N.Hohlova,

I.Čodare

1.b Justina Petrovska   x     T.Pavlāne                                I.Čodare           
9.c Sofja Maslobojeva   x     N.Bijaka                    A.Kušnere
9.c Daniela Ivenkova     x   N.Bijaka                    A.Kušnere
Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē 6.b Jelizaveta Dubovska x       Ļ.Mjasņikova

J.Matvejeva

1.a Milana Smirnova x       N.Hohlova,

I.Čodare

Konkurss „Veltījums Rēzeknei” 7.b Ksenija Maruščaka       x I.Nartiše
9.c Anastasija Ancigina       x
10.a Ruslana Alimova   x    
Vēstures konkurss Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēniem „Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana”   6.klašu komanda     x   R.Solovjova
I.Turgeneva 200.gadadienai veltītais literārais konkurss   9.-12.klašu komanda

(7 cilv.)

x       N.Bijaka

D.Pirožkina

V.Dukulis

I.Krilova 250.gadadienai un A.Puškina 220.gadadienai veltītais literārais konkurss   6.-11.klašu komanda (6 cilv.)     x   Ļ.Mjasņikova

N.Bijaka

D.Pirožkina

V.Dukulis

Latvijas bērnu un jauniešu konkurss-festivāls „Mēs Latvijai 2018” 6.b Deju kolektīvs „Ručejok”       Patei-cība T.Patmalniece
„Tatjanin denj”

Izpildītājmākslas konkurss

6.-12.kl. Deju kolektīvs „Ručejok”   x     T.Patmalniece
„Tatjanin denj”

Teātra uzdevumu konkurss

  „Fenikss”   x     V.Dukulis
KOPĀ KONKURSOS     5 7 4 5 21