Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Psihologs

Igors Ivanovs

  1. Rūpējas par personības psihisko veselību, veidojot attīstošu, psiholoģiski komfortu vidi.
  2. Palīdz bērnam sevi labāk saprast, pilnveidot saskarsmes iemaņas, psiholoģiski sagatavoties patstavīgajai dzīvei.
  3. Vada preventivo darbu starp bērniem, jauniešiem, vecākiem, pasniedzējiem. Vada konsultācijas darbu. Nodrošina psihoprofilaktisko darbu.
  4. Izpilda darbu saistītu ar bērnu spēju attīstību, personības psiholoģiskās kultūras veidošanu, adekvatu savstarpējo attiecību apmācību, lietišķo un starppersonību konfliktu risināšanu, palīdzības sniegšanu ekstremālās situācijās.
  5. Veic nepieciešamos psiholoģiski – pedagoģiskos pētījumus, rezultātu apstrādāšanu, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošanu.

Psihologa darba veidi.

  1. Psiholoģiska izpēte un izvērtēšana (indivīda un grupas).
  2. Psiholoģiskā konsultēšana (indivīda un grupas).
  3. Psiholoģiskas adaptācijas un attīstības veicināšana.
  4. Psiholoģiskās izpētes datu bāzes veidošana.

Psihologa darba grafiks:

P. – 16.00 – 17.00

Ot. – 8.00 – 17.00

T. – 8.00 – 17.00

C. – 15.00 – 17.00

P. – 8.00 – 17.00