Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Interešu izglītības nodarbības 2021./2022. m.g.

 1. „Žurnālistika”- skolotāja L.Taškāne
 2. “3D printēšanas pamati”– skolotājs V.Jurčs
 3. „Origami tehnika” – skolotāja M.Pavlāne
 4. „Korekcijas vingrošana” – skolotājs I.Saperins
 5. „Horeogrāfijas elementi krievu tautas tradīcijās” – skolotāja T.Patmalniece
 6. „Modernās dejas” – skolotāja T.Patmalniece
 7. „Komandu sporta veidi” – skolotājs I.Ivanovs
 8. „Publiskā runa” – skolotāja A.Peipiņa
 9. „Skatuves runa” – skolotājs V.Dukulis
 10. „ Improvizācijas teātra studija „Feniks”” – skolotājs V.Dukulis
 11. „Atlētiskā vingrošana”- skolotājs S.Ciguļovs