Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Interešu izglītības nodarbības 2022./2023. m.g.

Programmas nosaukums, pedagogs                                                        

Apkārtējās pasaules iepazīšana caur origami tehniku M.Pavlāne
Improvizācijas teātra studija “Feniks” K.Klimanova
Skatuves runa  K.Klimanova
Teātra māksla franču valodā M.Tretjakova
Horeogrāfijas elementi krievu tautas tradīcijās  T.Patmalniece
Tematiskās dejas  T.Patmalniece
Korekcijas vingrošana I.Saperins
Komandas sporta veidu izmantošana skolēnu vispārējai fiziskajai attīstībai I.Ivanovs
Atlētiskā vingrošana S.Ciguļevs