Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Interešu izglītības nodarbības

1. Atlētiskā vingrošana interešu izglītības skolotājs

S.Ciguļovs

2. Skolēnu radošās darbības attīstības pulciņš interešu izglītības skolotāja

A.Pavlova

3. Apkārtējās pasaules iepazīšana caur origami tehniku interešu izglītības skolotāja

M.Pavlāne

4. Korekcijas vingrošana interešu izglītības skolotājs

I.Saperins

5. Horeogrāfijas elementi krievu tautas tradīcijās interešu izglītības skolotāja

T.Patmalniece

6. Modernās dejas interešu izglītības skolotāja

T.Patmalniece

7. Skatuves runa interešu izglītības skolotājs

V.Dukulis

8. Improvizācijas teātra studija”Feniks interešu izglītības skolotājs

V.Dukulis

 

  1. Atlētiskā vingrošana
Pirmdienās No plkst.16:30 – 21:00 11.-12.klases
Trešdienās No plkst.16:30 – 21:00 11.-12.klases
Piektdienās No plkst.16:30 – 21:00 11.-12.klases

2. Skolēnu radošās darbības attīstības pulciņš

Trešdienās

 

No plkst. 12:50 -13:30

No plkst.13:40  – 14:20

3.a klase I grupa

3.a klase II grupa

3. Apkārtējās pasaules iepazīšana caur origami tehniku

Pirmdienās No plkst.14:00 – 15:30 1.      klasei
Piektdienās No plkst. 14:00 – 15:30          2. klasei

4. Korekcijas vingrošana

Otrdienās No plkst.15:00 – 15:40

No plkst.15:40 – 16:20

1.klasei

2.klasei

 

Trešdienās No plkst.14:30 – 15:10

No plkst.15:10 – 15:50

3.klasei

4.klasei

 

Ceturtdienās No plkst. 12:40 -13:20

No plkst.13:20 – 14:00

1.klasei

2.klasei

 

5. Horeogrāfijas elementi krievu tautas tradīcijās

Pirmdienās No plkst.13:40 – 14:20 3.a klasei
Otrdienās No plkst.16:00-17:25 5.a klasei

7.a un 7. b klasei

Trešdienās No plkst.13:40 – 14:20  3.a klasei

6. Modernās dejas

Pirmdienās No plkst.12:50 – 13:30 2.b klasei
Trešdienās No plkst.12:50 – 13:30 2. b klasei

7. Skatuves runa

Trešdienās No plkst.14:00 -16:00 2.-10.klasei

8. Improvizācijas teātra studija „Feniks

Pirmdienās

Ceturtdienās

No plkst.14:00 -16:00

No plkst.15:00-17:00

1.grupa (6.-8. kl.)

 

Otrdienās No plkst.15:00 -17:00 2.grupa(10.-12.kl.)

 

Apkārtējās pasaules iepazīšana caur origami tehniku.

Kārtējā Origami pulciņa nodarbība “Kāpurs”