Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Klases audzinātāji

Pamatojoties uz Rēzeknes 2.vidusskolas Nolikumu ar 2020.gada 1.septembri NOZĪMĒT par klases audzinātājiem sekojošus pedagoģiskos darbiniekus 2020./2021.m.g.:

Klase Klases audzinātāja Klase Klases audzinātāja
1.a Daira ERTMANE 7.a Raisa DUKAĻSKA
1.b Marina PAVLĀNE 7.b Olga DREBEINIKA
2.a Aleksandra MALAŠČENKOVA 8.a Gaļina FEDKINA
2.b Jeļena VIĻUMA 8.b Jeļena NARICA
3.a Naļa HOHLOVA 9.a Regīna SOLOVJOVA
 3.b Tatjana PAVLĀNE 9.b Gaļina RIŽAKOVA
4.a Irina ONUFRIJEVA 10.a Svetlana MEIERE
4.a Ludmila TAŠKĀNE 11.a Gaļina DAUGOVIČA
5.a Olga RAPŠA 12.a Ilona OBIDENNIKOVA
5.b Lubova Mjasnikova    
6.a Ināra PETUHOVA    
6.b Nataļja BIJAKA