Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Klases audzinātāji

Pamatojoties uz Rēzeknes 2.vidusskolas Nolikumu ar 2023.gada 1.septembri NOZĪMĒT par klases audzinātājiem sekojošus pedagoģiskos darbiniekus 2023./2024.m.g.:

Klase Klases audzinātāja Klase Klases audzinātāja
1.a Daira ERTMANE 6.a Vanda BUIKO
1.b Jeļena VIĻUMA 6.b Anita PEIPIŅA
1.c Marina PAVLĀNE 7.a Gaļina RIŽAKOVA
2.a Olga  MOROZOVA 7.b Marianna BONDENKOVA
2.b Jelizaveta ŠČEMEĻOVA 8.a Marina SMIRNOVA
2.c Ludmila TAŠKĀNE 8.b Ļubova MJASŅIKOVA
3.a Natalija POLOVINSKA 9.a Diāna PIROŽKINA
3.b Ligita LIPOVSKA 9.b Diāna PIROŽKINA
3.c Katrīna ADIJĀNE 10.a Ināra PAVRO
4.a Marianna TRETJAKOVA 10.b Ilga GORSVĀNE
4.b Jeļena OBIDJONNIKOVA 11.a Jeļena NARICA
5.a Aļona PAVLOVA 11.b Ruta KRAUKLE
5.b Alevtina FADEJEVA 12.a Regīna SOLOVJOVA