Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Klases audzinātāji

Pamatojoties uz Rēzeknes 2.vidusskolas Nolikumu ar 2019.gada 1.septembri NOZĪMĒT par klases audzinātājiem sekojošus pedagoģiskos darbiniekus 2019./2020.m.g.:

Klase Klases audzinātāja Klase Klases audzinātāja
1.a Aleksandra MALAŠČENKOVA 7.a Gaļina FEDKINA
1.b Jeļena VIĻUMA 7.b Jeļena NARICA
2.a Naļa HOHLOVA 8.a Regīna SOLOVJOVA
2.b Tatjana PAVLĀNE 8.b Gaļina RIŽAKOVA
3.a Irina ONUFRIJEVA 9.a Marianna BONDENKOVA
  Ludmila TAŠKĀNE 9.b Olga RAPŠA
4.a Daira ERTMANE 10.a Gaļina DAUGOVIČA
4.b Marina PAVLĀNE 11.a Ilona OBIDENNIKOVA
5.a Ināra PETUHOVA 12.a Svetlana MEIERE
5.b Nataļja BIJAKA    
6.a Raisa DUKAĻSKA    
6.b Olga DREBEINIKA