Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Klases audzinātāji

Pamatojoties uz Rēzeknes 2.vidusskolas Nolikumu ar 2020.gada 1.septembri NOZĪMĒT par klases audzinātājiem sekojošus pedagoģiskos darbiniekus 2020./2021.m.g.:

Klase Klases audzinātāja Klase Klases audzinātāja
1.a Irina ONUFRIJEVA 6.a Olga RAPŠA
1.b Ligita LIPOVSKA 6.b Ļubova MJASŅIKOVA
1.c Ija CVETKOVA 7.a Inara PETUHOVA
2.a Daira ERTMANE 7.b Nataļja BIJAKA
2.b Marina PAVLĀNE 8.a Raisa DUKAĻSKA
 3.a Aleksandra MALAŠČENKOVA 8.b Ilona OBIDENNIKOVA
3.b Jeļena VIĻUMA 9.a Gaļina FEDKINA
4.a Naļa HOHLOVA 9.b Jeļena NARICA
4.b Tatjana PAVLĀNE 10.a Regīna SOLOVJOVA
5.a Gaļina RIŽAKOVA  11.a Svetlana MEIERE
     12.a Gaļina DAUGOVIČA