Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Klases audzinātāji

Pamatojoties uz Rēzeknes 2.vidusskolas Nolikumu ar 2022.gada 1.septembri NOZĪMĒT par klases audzinātājiem sekojošus pedagoģiskos darbiniekus 2022./2023.m.g.:

Klase

Klases audzinātāja

Klase

Klases audzinātāja

1.a

Naļa HOHLOVA

Sņežana KARZIŅINA

6.a

Gaļina RIŽAKOVA

1.b Ludmila TAŠKĀNE

Margarita

PONOMARENKO

7.a Marina SMIRNOVA
2.a Irina  ONUFRIJEVA 7.b Ļubova MJASŅIKOVA
2.b Ligita LIPOVSKA 8.a Ināra PETUHOVA
2.c Ija CVETKOVA 8.b Nataļja BIJAKA
3.a Daira ERTMANE 9.a Raisa DUKAĻSKA
3.b Marina PAVLĀNE 9.b Ilona OBIDENNIKOVA
4.a Aleksandra MALAŠČENKOVA 10.a Jeļena NARICA
4.b Jeļena VIĻUMA 10.b Ruta KRAUKLE
5.a Vanda BUIKO 11.a Regīna SOLOVJOVA
5.b Anita PEIPIŅA 12.a Gaļina DAUGOVIČA