Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Noderīgi

Europass jaunais izskats un iespējas!

Sākot ar 2020. gada jūliju, platformai Europass ir jauns izskats un piedāvāto pakalpojumu klāsts. Jaunie Europass rīki un informācija tagad ļauj izmantot jaunu pieeju savas karjeras pārvaldīšanai un izaugsmei.

 Ja jums ir svarīgi iekļauties darba tirgū ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, izveidojiet savu profilu vietnē www.europass.eu un pastāstiet par savām zināšanām un prasmēm citiem!

Speriet soli tālāk!

Jaunajā Europass ir iespējams izveidot bezmaksas profilu, kurā var aprakstīt savu pieredzi, prasmes un kvalifikāciju, kā arī izvirzīt sev mērķus tālākai karjeras izaugsmei.

          Izmantojot sava profila informāciju, dažādās jums tīkamās veidnēs var izveidot Europass CV un motivācijas vēstules darba vai mācību pieteikumiem. Kad attiecīgie Europass dokumenti izveidoti, tos var saglabāt savā Europass bibliotēkā lietošanai turpmāk. Balstoties uz profilā norādītajām prasmēm un interesēm, jūs saņemsiet arī interesantus darba un izglītības iespēju ieteikumus.

Jaunajā Europass platformā ir atrodama būtiska informācija par darbavietām un mācību iespējām visā Eiropā. Platformā ir apkopots resurss par svarīgiem nacionālajiem kontaktpunktiem un pakalpojumiem, kas palīdz atrast darba vai mācīšanās iespējas. Un pats svarīgākais ir tas, ka visa piedāvātā informācija ir pielāgota tieši jums!

Vēl daži rīki un iespējas, ko jaunā Europass platforma jau piedāvā vai piedāvās tuvākajā nākotnē:

 • uzticama sistēma elektroniski parakstītu dokumentu uzglabāšanai;
 • iespēja atkārtoti izmantot datus un automātiski aizpildīt vai papildināt dokumentus tiešsaistes režīmā;
 • iespēja sūtīt darba pieteikumus tieši no platformas Europass;
 • iespēja pieteikties uz kursiem un mācībām tieši no platformas Europass;
 • Europass Diploma pielikums;
 • Europass Mobilitātes apliecinājums;
 • Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam.

Visi šie rīki un informācija bez maksas ir pieejami 29 valodās.

Pieci iemesli, kāpēc izmantot jauno Europass:

 • iespēja atrast tūkstošiem darbavietu un mācīšanās iespēju visā Eiropā;
 • viegli izveidot savu CV un motivācijas vēstuli;
 • iespēja aprakstīt savas prasmes un intereses;
 • platforma pieejama 29 valodās;
 • viegli dalīties ar informāciju.

13.04.2021.

 

Noderīgas saites jauniešiemkarjeras veidošanā un izvēlē!

– Ceļvedis karjeras veidošanā https://www.prakse.lv/

– Tests, kāds studiju virziens tev ir vistuvākais https://batis.turiba.lv/kostudet/kostudet_210114.dll    

– Profesiju un uzņēmumu apraksti http://profesijupasaule.lv/

– Kam interesē studijas Biznesa augstskola Turība https://www.youtube.com/watch?v=yIqphWYeJ3c&t=11s 

08.04.2021.

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA

PIEEJAMĀ LITERATŪRA

1.       Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006. https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
2.       Izglītība pēc 12. klases. PIAA, 2005 2. Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006. https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
3.       Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008.  https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
4.       Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra.  https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
5.       Karjeras veidošana. Autors: Autoru kolektīvs (Lessons Learned, Sarunas ar pasaules biznesa līderiem); Izdevniecība Lietisķās informācijas dienests, 2009.  https://www.lid.lv/gramatas/karjeras-veidosana/
6.       Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem. I. Lemešonoka, Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 2018.
7.       Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem. I. Lemešonoka, Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 2020.

PIEEJAMIE MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM un VECĀKIEM

 1. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra – http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
 2. Metodiskie materiāli audzinātājiem – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
 3. Karjeras izglītības informatīvie materiāli – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/
 4. Vecākiem – Mans bērns izvēlas karjeru (elektr. Grāmata VIAA, 2010) – http://ejuz.lv/mansbrnsizvlaskarjeru

INTERNETA RESURSI, KURI SAISTĪTI AR KARJERAS IZGLĪTĪBU

 1. Lielākais karjeras portāls Latvijā – https://www.prakse.lv/
 2. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/
 3. Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
 4. Valsts izglītības attīstības aģentūra – http://viaa.gov.lv/lat/

 Skolotājiem – http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/

 Skolēniem/audzēkņiem – http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

 Studentiem – http://viaa.gov.lv/lat/studenti/studentiem/

 1. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs – http://www.aiknc.lv/lv/index.php
 2. Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule) https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents
 3. Nodarbinātības valsts aģentūra – http://www.nva.gov.lv/
 4. Pirmā karjeras izglītības mācību platforma – https://profolio.lv/
 5. Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators – http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118
 6. Ēnu diena -Junior Achievement karjeras izglītības programma – https://enudiena.lv
 7. Digitāli interaktīva spēle par profesijām 1.-6.klasēm – https://www.parprof.lv/

INFOGRAFIKAS

Karjeras vadības prasmes https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_prasmes.pdf
Karjeras orientēšanās karte https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_orientesanas_karte.pdf
Kā plānot karjeru www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf
Tavas attīstības iespējas skolas laikā https://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf
Kā iepazīt uzņēmumu? https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/
Infografikas karjeras plānošanai http://www.niid.lv/infografikas

VIDEO MATERIĀLI PAR KARJERU UN PROFESIJĀM

1. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2012 https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
2. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2013 https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
3. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2014   https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4  
4. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw  

5. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0
6. Īsfilmas par profesijām – “Zili brīnumi”  https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos
7. Zinātkāres centrs ZINOO – par pasauli, tehnoloģijām un sevi tehnoloģiju pasaulē. https://www.youtube.com/user/ZinatnesCentrsZINOO/videos 
8.       Dažādi video materiāli par profesijām un karjeru https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

Interneta vietne Apraksts
www.niid.lv/   Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā: vispārējā, profesionālā un augstākā izglītība, kursi pieaugušajiem un bērniem, skaidrojumi un apraksti izglītības iespēju izpratnei, e-konsultācijas, interaktīvi karjeras izvēles testi.
www.izm.gov.lv/ Izglītības sistēmas informācija: vispārējā, profesionālā augstākā izglītība.
https://lvportals.lv/tema/izglitiba/skola Jautājumi saistībā ar izglītību.
www.latvijaskvalifikacijas.lv/   Latvijas kvalifikāciju datubāze.
https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/skolas Informācija par aktuālāko izglītības nozarē.
http://www.latvijaskvalifikacijas.lv/ Latvijas kvalifikāciju datubāze.
https://login.mykoob.lv/login#/ Mykoob  mācību sociālais tīkls

 

IZGLĪTĪBA ĀRZEMĒS

Interneta vietne Apraksts
http://www.viaa.gov.lv/Euroguidance Euroguidance Latvija: studijas ārvalstīs, studentu apmaiņa, valstu katalogs, jautājumi un atbildes.
http://ec.europa.eu/ploteus PLOTEUS: izglītība 30 Eiropas valstīs un Turcijā, apmaiņas programmas, padomi pārceļoties uz citu valsti, noderīgas saites.
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm Eiropas Komisijas izglītības portāls.
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ Vispusīga informācija par studiju iespējām 32 Eiropas valstīs.
http://brauktvainebraukt.lv/ Uzdevumu komplekts, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm un arī izvērtēt ārzemēs gūto pieredzi.
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne.gov.lv/lv/viegli-lasit/erasmus-plus ES programma Jaunatne darbībā: iniciatīvas un projekti 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem.
https://eurodesk.eu/ EK jaunatnes informācijas tīkls: mācības, darbs, dzīvošana un ceļošana Eiropā.
http://europa.eu/youth/eU_lv Eiropas jaunatnes portāls: studēšana, darbs, brīvprātīgais darbs, apmaiņa un informācija.
http://www.europass.lv/ Ārvalstīs iegūtās mācību un darba pieredzes apliecināšana.
http://www.balticcouncil.org/ Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
http://www.enic-naric.net/ Diplomu atzīšana: Latvijas diplomi ārzemēs.
http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/ Stipendijas studijām ārvalstīs.
http://www.bachelorsportal.eu/ Bakalaura studijas Eiropā.
http://www.phdportal.eu/ Doktorantūras studijas Eiropā.
http://www.shortcoursesportal.eu/ Kursi Eiropā.
http://www.scholarshipportal.eu/ Stipendiju programmas Eiropā.
http://www.ergoeducation.com/ Komerckompānijas piedāvājumi: kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.
http://www.dreamfoundation.eu/ Mācības ārvalstīs: programmas, prasības, testi, padomi, pieteikšanās mācībām.
http://www.eastchance.com/ Studentiem no Centrālās un Austrumeiropas: stipendijas un karjeras iespējas.
http://www.afs.lv/ Skolēnu apmaiņas programmas.
http://www.yfu.lv/ Skolēnu apmaiņas programmas.

 

CITA KARJERAS INFORMĀCIJA 

Interneta vietne Apraksts
http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm Karjeras izpētes, sevis izzināšanas testi.
http://oldlm.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/profesiju-klasifikators Latvijas profesiju klasifikators un profesiju standarti.
http://www.prakse.lv/ Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti u.c
http://www.youtube.com/watch?v=IHdJr2l1N7 Attīsti savas komunikācijas un prezentācijas prasmes
http://www.youtube.com/watch?v=YBLcHFMQomk BIZNESA ETIĶETE CV
http://www.youtube.com/watch?v=EdW3FqR5iM BIZNESA ETIĶETE “darba intervija”
http://www.e-darbs.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.workingday.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.jobs.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.cvmarket.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.cv.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.nva.gov.lv/eures Darba meklēšana Eiropā: konsultācijas , informācija, dzīves un darba apstākļi.
http://www.jobs-in-europe.net/ Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://ec.europa.eu/eures Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://www.eurojobs.com/ Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://www.eurobrussels.com/ Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas Darbs un stažēšanās ES institūcijās un EK vēlēšanu novērošanas misijās.
http://www.etwinning.lv/ Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē
Valsts universitātes
https://www.lu.lv/ Latvijas Universitāte(LU)
https://www.rsu.lv/ Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)
https://www.rtu.lv/ Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
https://www.llu.lv/ Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
https://du.lv/ Daugavpils universitāte(DU)
Valsts augstskolas
http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/sakums Valsts Policijas koledža(VPK)
http://www.latja.lv/ Latvijas Jūras akadēmija(LJA)
https://www.jvlma.lv/ Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija(JVLMA)
https://lka.edu.lv/lv/ Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)
https://www.lma.lv/ Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)
https://www.naa.mil.lv/ Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija(LNAA)
https://liepu.lv/lv Liepājas Pedagoģijas akadēmija (LPA)
https://www.ba.lv/lv/ Banku augstskola (BA)
https://www.rgsl.edu.lv/lv Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)
https://www.sseriga.edu/ Rīgas Ekonomikas augstskola (REA)
https://www.rta.lv/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)
https://va.lv/lv Vidzemes Augstskola (VA)
https://www.venta.lv/en Ventspils Augstskola (VeA)
Juridisko personu dibinātās augstskolas
https://bsa.edu.lv/  Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)
https://www.turiba.lv/lv Biznesa augstskola “Turība”
https://www.augstskola.lv/ Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA)
https://www.isma.lv/ Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA)
https://kra.lv/ Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA)
https://www.sppa.lv/ Psiholoģijas augstskola (PA)
http://www.rai.lv/ Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI)
https://www.riseba.lv/ Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBBA)
http://attistiba.ucoz.lv/index/0-2

 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”
https://www.sta-edu.lv/ Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA)
https://www.sppa.lv/ Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA)
https://tsi.lv/ Transporta un sakaru institūts (TSI)
https://meridian.lv/sakums

http://www.izglitiba-arzemes.lv/

https://linkturs.lv/

 

Izglītība ārzemēs
http://www.aiknc.lv/ Informācija par augstskolu un koledžu statusu; informācija par augstskolu un koledžu licencēšanu, akreditāciju.
https://www.visc.gov.lv/lv Kādi centralizētie eksāmeni jākārto par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas.
 
https://europass.lv/ Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts)
https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1 Europass CV veidlapas 26 valodās
https://www.cvmarket.lv/karjeras-centrs Intervija, CV utml.
http://www.niid.lv/infodienas Atvērto durvju dienas mācību iestādēs.