Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Noderīgi

KARJERAS IZGLĪTĪBA

PIEEJAMĀ LITERATŪRA

1.       Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006. https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
2.       Izglītība pēc 12. klases. PIAA, 2005 2. Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006. https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
3.       Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008.  https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
4.       Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra.  https://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
5.       Karjeras veidošana. Autors: Autoru kolektīvs (Lessons Learned, Sarunas ar pasaules biznesa līderiem); Izdevniecība Lietisķās informācijas dienests, 2009.  https://www.lid.lv/gramatas/karjeras-veidosana/
6.       Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem. I. Lemešonoka, Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 2018.
7.       Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem. I. Lemešonoka, Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 2020.

PIEEJAMIE MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM un VECĀKIEM

 1. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra – http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
 2. Metodiskie materiāli audzinātājiem – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
 3. Karjeras izglītības informatīvie materiāli – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/
 4. Vecākiem – Mans bērns izvēlas karjeru (elektr. Grāmata VIAA, 2010) – http://ejuz.lv/mansbrnsizvlaskarjeru

INTERNETA RESURSI, KURI SAISTĪTI AR KARJERAS IZGLĪTĪBU

 1. Lielākais karjeras portāls Latvijā – https://www.prakse.lv/
 2. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/
 3. Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
 4. Valsts izglītības attīstības aģentūra – http://viaa.gov.lv/lat/

 Skolotājiem – http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/

 Skolēniem/audzēkņiem – http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

 Studentiem – http://viaa.gov.lv/lat/studenti/studentiem/

 1. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs – http://www.aiknc.lv/lv/index.php
 2. Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule) https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents
 3. Nodarbinātības valsts aģentūra – http://www.nva.gov.lv/
 4. Pirmā karjeras izglītības mācību platforma – https://profolio.lv/
 5. Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators – http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118
 6. Ēnu diena -Junior Achievement karjeras izglītības programma – https://enudiena.lv
 7. Digitāli interaktīva spēle par profesijām 1.-6.klasēm – https://www.parprof.lv/

INFOGRAFIKAS

Karjeras vadības prasmes https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_prasmes.pdf
Karjeras orientēšanās karte https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_orientesanas_karte.pdf
Kā plānot karjeru www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf
Tavas attīstības iespējas skolas laikā https://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf
Kā iepazīt uzņēmumu? https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/
Infografikas karjeras plānošanai http://www.niid.lv/infografikas

VIDEO MATERIĀLI PAR KARJERU UN PROFESIJĀM

1. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2012 https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
2. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2013 https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
3. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2014   https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4  
4. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw  

5. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0
6. Īsfilmas par profesijām – “Zili brīnumi”  https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos
7. Zinātkāres centrs ZINOO – par pasauli, tehnoloģijām un sevi tehnoloģiju pasaulē. https://www.youtube.com/user/ZinatnesCentrsZINOO/videos 
8.       Dažādi video materiāli par profesijām un karjeru https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

Interneta vietne Apraksts
www.niid.lv/   Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā: vispārējā, profesionālā un augstākā izglītība, kursi pieaugušajiem un bērniem, skaidrojumi un apraksti izglītības iespēju izpratnei, e-konsultācijas, interaktīvi karjeras izvēles testi.
www.izm.gov.lv/ Izglītības sistēmas informācija: vispārējā, profesionālā augstākā izglītība.
https://lvportals.lv/tema/izglitiba/skola Jautājumi saistībā ar izglītību.
www.latvijaskvalifikacijas.lv/   Latvijas kvalifikāciju datubāze.
https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/skolas Informācija par aktuālāko izglītības nozarē.
http://www.latvijaskvalifikacijas.lv/ Latvijas kvalifikāciju datubāze.
https://login.mykoob.lv/login#/ Mykoob  mācību sociālais tīkls

 

IZGLĪTĪBA ĀRZEMĒS

Interneta vietne Apraksts
http://www.viaa.gov.lv/Euroguidance Euroguidance Latvija: studijas ārvalstīs, studentu apmaiņa, valstu katalogs, jautājumi un atbildes.
http://ec.europa.eu/ploteus PLOTEUS: izglītība 30 Eiropas valstīs un Turcijā, apmaiņas programmas, padomi pārceļoties uz citu valsti, noderīgas saites.
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm Eiropas Komisijas izglītības portāls.
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ Vispusīga informācija par studiju iespējām 32 Eiropas valstīs.
http://brauktvainebraukt.lv/ Uzdevumu komplekts, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm un arī izvērtēt ārzemēs gūto pieredzi.
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne.gov.lv/lv/viegli-lasit/erasmus-plus ES programma Jaunatne darbībā: iniciatīvas un projekti 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem.
https://eurodesk.eu/ EK jaunatnes informācijas tīkls: mācības, darbs, dzīvošana un ceļošana Eiropā.
http://europa.eu/youth/eU_lv Eiropas jaunatnes portāls: studēšana, darbs, brīvprātīgais darbs, apmaiņa un informācija.
http://www.europass.lv/ Ārvalstīs iegūtās mācību un darba pieredzes apliecināšana.
http://www.balticcouncil.org/ Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
http://www.enic-naric.net/ Diplomu atzīšana: Latvijas diplomi ārzemēs.
http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/ Stipendijas studijām ārvalstīs.
http://www.bachelorsportal.eu/ Bakalaura studijas Eiropā.
http://www.phdportal.eu/ Doktorantūras studijas Eiropā.
http://www.shortcoursesportal.eu/ Kursi Eiropā.
http://www.scholarshipportal.eu/ Stipendiju programmas Eiropā.
http://www.ergoeducation.com/ Komerckompānijas piedāvājumi: kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.
http://www.dreamfoundation.eu/ Mācības ārvalstīs: programmas, prasības, testi, padomi, pieteikšanās mācībām.
http://www.eastchance.com/ Studentiem no Centrālās un Austrumeiropas: stipendijas un karjeras iespējas.
http://www.afs.lv/ Skolēnu apmaiņas programmas.
http://www.yfu.lv/ Skolēnu apmaiņas programmas.

 

CITA KARJERAS INFORMĀCIJA 

Interneta vietne Apraksts
http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm Karjeras izpētes, sevis izzināšanas testi.
http://oldlm.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/profesiju-klasifikators Latvijas profesiju klasifikators un profesiju standarti.
http://www.prakse.lv/ Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti u.c
http://www.youtube.com/watch?v=IHdJr2l1N7 Attīsti savas komunikācijas un prezentācijas prasmes
http://www.youtube.com/watch?v=YBLcHFMQomk BIZNESA ETIĶETE CV
http://www.youtube.com/watch?v=EdW3FqR5iM BIZNESA ETIĶETE “darba intervija”
http://www.e-darbs.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.workingday.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.jobs.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.cvmarket.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.cv.lv/ Portāls darba meklētājiem Latvijā
http://www.nva.gov.lv/eures Darba meklēšana Eiropā: konsultācijas , informācija, dzīves un darba apstākļi.
http://www.jobs-in-europe.net/ Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://ec.europa.eu/eures Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://www.eurojobs.com/ Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://www.eurobrussels.com/ Portāls darba meklētājiem Eiropā.
http://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas Darbs un stažēšanās ES institūcijās un EK vēlēšanu novērošanas misijās.
http://www.etwinning.lv/ Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē
Valsts universitātes
https://www.lu.lv/ Latvijas Universitāte(LU)
https://www.rsu.lv/ Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)
https://www.rtu.lv/ Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
https://www.llu.lv/ Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
https://du.lv/ Daugavpils universitāte(DU)
Valsts augstskolas
http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/sakums Valsts Policijas koledža(VPK)
http://www.latja.lv/ Latvijas Jūras akadēmija(LJA)
https://www.jvlma.lv/ Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija(JVLMA)
https://lka.edu.lv/lv/ Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)
https://www.lma.lv/ Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)
https://www.naa.mil.lv/ Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija(LNAA)
https://liepu.lv/lv Liepājas Pedagoģijas akadēmija (LPA)
https://www.ba.lv/lv/ Banku augstskola (BA)
https://www.rgsl.edu.lv/lv Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)
https://www.sseriga.edu/ Rīgas Ekonomikas augstskola (REA)
https://www.rta.lv/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)
https://va.lv/lv Vidzemes Augstskola (VA)
https://www.venta.lv/en Ventspils Augstskola (VeA)
Juridisko personu dibinātās augstskolas
https://bsa.edu.lv/  Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)
https://www.turiba.lv/lv Biznesa augstskola “Turība”
https://www.augstskola.lv/ Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA)
https://www.isma.lv/ Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA)
https://kra.lv/ Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA)
https://www.sppa.lv/ Psiholoģijas augstskola (PA)
http://www.rai.lv/ Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI)
https://www.riseba.lv/ Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBBA)
http://attistiba.ucoz.lv/index/0-2

 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”
https://www.sta-edu.lv/ Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA)
https://www.sppa.lv/ Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA)
https://tsi.lv/ Transporta un sakaru institūts (TSI)
https://meridian.lv/sakums

http://www.izglitiba-arzemes.lv/

https://linkturs.lv/

 

Izglītība ārzemēs
http://www.aiknc.lv/ Informācija par augstskolu un koledžu statusu; informācija par augstskolu un koledžu licencēšanu, akreditāciju.
https://www.visc.gov.lv/lv Kādi centralizētie eksāmeni jākārto par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas.
 
https://europass.lv/ Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts)
https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1 Europass CV veidlapas 26 valodās
https://www.cvmarket.lv/karjeras-centrs Intervija, CV utml.
http://www.niid.lv/infodienas Atvērto durvju dienas mācību iestādēs.