Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Logopēds

Jeļena Viļuma

Darba laiks:

P. – 12:50 -15:10

Ot. – 13:40- 15:10

T. – 13:40- 15:10

C. – 12:50- 15:10

P. – 

Skolotājs logopēds strādā ar 1.- 4. klašu skolēniem.

Diagnosticē skolēna runas, fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus, veic profilaksi un korekciju.

Organizē grupu vai individuālās logopēdiskās nodarbības, lai pilnveidotu skolēnu runas un rakstu valodas attīstības iemaņas.

Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un pedagogiem runas un rakstu valodas traucējumu gadījumos. Sagatavo ieteikumus skolēna atbalsta pasākumu sniegšanā gan vecākiem, gan pedagogiem.