Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Izglītības programmas

  1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
  2. Pamatizglītības mazākumtautību programma
  3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma