Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Izglītības programmas

Izglītības programma Izglītības programmas licences numurs 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase 10. klase 11. klase 12. klase Izglītojamo skaits izglītības iestādē kopā
Pamatizglītības programma (21011111) V_7031 57 0 0 41 0 0 32 0 0 0 0 0 130
Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121) V_3388 0 56 59 0 48 41 0 54 52 0 0 0 310
Speciālās pamatizglītības programma

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

V_7032 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma

izglītojamajiem ar mācīšanās

traucējumiem (21015621)

V_3389 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 7
Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) V_3492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 25 129

grozu-paraugu-prezentācija