Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

IzP darba plāns

 

Rēzeknes 2.vidusskolas Izglītojamo pašpārvaldes darba plāns 2023./2024.māc.g.

Informācija tiek atjaunota