Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

IzP darba plāns

 

Rēzeknes 2.vidusskolas

Izglītojamo pašpārvaldes darba plāns

2022./2023.māc.g.

 

 

Pasākuma nosaukums Norises laiks Atbildīgais Piezīmes
1.  

Iepazīšanās ar IzP jauno sastāvu. Izglītojamo pašpārvaldes reglamenta apspriešana un pieņemšana.

 

Septembris M.Smirnova, IzP  
2. Pašpārvaldes darba plāna 2022.-2023.mācību gadam izstrādāšana un pieņemšana. Septembris IzP  
 

3.

 

Piedalīšanās projektā “Vienotā pašpārvalde labākai nākotnei.”

 

29.09.2022 IzP  
 

4.

Līdzdalības pasākums “Kafija ar politiķiem”

 

25.10.2022. plkst.15.00 APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē

 

 

5.

 

Gatavošanās Skolotāju dienai. Koncerts skolotāju dienai.  Septembris – oktobris IzP  
6. Iniciatīvu projekta “SKILLS” īstenošana 20.09 – 23.09.2022. IzP, O.Ščetiļnikova

 

 
7. Pasākumi “Labo darbu nedēļas 2022” ietvaros. 4.-10. oktobris IzP

 

 
8. Gatavošanās Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Piedalīšanās pasākumos, kuri veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

 

Novembris IzP  
9. Līdzdalības pasākums “Tēja ar darba devējiem”

 

25.10.2022. plkst.15.00 APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

Olimpiskajā centrā ledus hallē
9. Piedalīšanās erudīcijas konkursā “Rēzeknes pilsētas ERUDĪTS -2022”.

 

03.11.2022 plkst.15.00

15.12.2022. (2.spēle)

12.12.2022. (3.spēle)

09.02.2022.(4.spēle)

23.03.2022.(5.spēle)

 

APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

 
10. Iniciatīva “Dāvana tavai klasei”.

Maskarādes diena.

Ziemassvētku pasākums.

 

Decembris IzP  
11. 8.-12.klašu sporta spēles “School cup”.

 

Decembris IzP  
12. Rēzeknes valstspilsētas jauniešu forumā „Iedvesmo Rēzekni”

 

27.janvāris APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”
13.  

Valentina dienas mīlestības pasts

 

Februāris IzP  
14. Lasīšanas veicināšanas pasākumi.

Dzejas vakars.

Marts IzP  
15.  

Pavasara saulgrieži,

Lieldienas

 

Aprīlis IzP  
16.  

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena.

Eiropas diena.

 

Maijs IzP

 

 

Izglītojamo pašpārvaldes priekšsēdētāja: Anastasija Paņina