Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

IzP darba plāns

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes darba plāns

2020./2021.māc.g.

II semestris

Pasākuma nosaukums Norises laiks Atbildīgais
1.  

Piedalīšanās Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes projekta

”Domā- Mācies -Dari”

Izglītojamo pašpārvaldes video – prezentācijas izveide

 

IzP logo izveide

 

25. janvāris

 

 

 

Janvāris

APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

 

M.Smirnova, IzP

 

Kristīne Svikle

2.  

Piedalīšanās Jauniešu forumā «Iedvesmo Rēzekni»

Īstenoto projektu prezentēšana.

 

Valentīndienai veltīta aktivitāte: Mīlestības pasts.

 

Piedalīšanās neformāla un radoša tiešsaistes konference vidusskolēniem “Rosinātava”.

 

Februāris

 

 

 

 

24. februārī

IzP
 

3.

Iniciatīvu projektu sagatavošana un iesniegšana Marts IzP
 

4.

 

Apsveikums «Pēdējam zvanam», izlaidumam

 

Sporta spēles «School cup»

 

Aprīlis IzP
5. IzP darba kopsavilkums, atskaites sagatavošana

 

Pretendentu gatavošanās IzP priekšsēdētāja amatam

 

Maijs S.Maslobojeva

IzP