Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

IzP darba plāns

Izglītojamo pašpārvaldes darba plāns

2021./2022.māc.g.

 I semestris

 

Pasākuma nosaukums Norises laiks Atbildīgais Piezīmes
1.  

Iepazīšanās ar IzP jauno sastāvu. Izglītojamo pašpārvaldes reglamenta apspriešana un pieņemšana.

 

Septembris M.Smirnova, IzP  
2. Pašpārvaldes darba plāna 2021.-2022.mācību gada 1.semestrim izstrādāšana un pieņemšana. Septembris IzP  
 

3.

 

Piedalīšanās projektā “Vienotā pašpārvalde labākai nākotnei.”

 

29.09.2021 IzP  
 

4.

Līdzdalības pasākums “Kafija ar politiķiem”

 

30.09.2021. plkst.15.00 APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē

 

 

5.

 

Gatavošanās Skolotāju dienai  Septembris – oktobris IzP  
6. Iniciatīvu projekta “Be strong” īstenošana 20.09 – 23.09.2021. IzP, O.Ščetiļnikova

 

 
7. Pasākumi “Labo darbu nedēļas 2021” ietvaros. 4.-10. oktobris IzP

 

 
 

8.

IzP priekšsēdētāja vēlēšanās. 11.10. – 03.11.2021. M.Smirnova  
9.  

Gatavošanās Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Piedalīšanās pasākumos, kuri veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

 

Novembris IzP  
10. Piedalīšanās erudīcijas konkursā “Rēzeknes pilsētas ERUDĪTS -2022”.

 

23.11.2021 plkst.15.30 APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

 
11. Gatavošanās Ziemassvētkiem. Ziemassvētku pasākumi.

 

Decembris IzP  

 

Izglītojamo pašpārvaldes priekšsēdētāja: Sofja Maslobojeva