Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

SP darba plāns

Rēzeknes 2.vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns

2019./2020.māc.g.

I semestris

 

 

Pasākuma nosaukums Norises laiks Atbildīgais Piezīmes
1. Iepazīšanās ar SP jauno sastāvu. SP loma skolas pašpārvaldē. SP struktūra un uzdevumi.

 

Septembris M.Smirnova, SP  
2. SP darba plāna izstrādāšana un pieņemšana. Septembris SP  
 

3.

 

Līdzdalības pasākums “Ķafija ar politiķiem”

 

25.09.2019. plkst.15.00 E.Ivanova  

ARPC “Zeimuļs”

zāle, 1.stāvs

 

4.

 

Gatavošanās Skolotāju dienai 

 

Septembris- oktobris SP  
5. Pasākumi “Labo darbu nedēļas 2019” ietvaros.

 

7.-13. oktobris SP  
6. Iniciatīvu projekta “Young filmmakers” noslēguma pasākums.

 

10.10.2019. plkst. 16.00 SP, Karina Antonova

Olga Strogonova

 
7. Gatavošanās Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Piedalīšanās pasākumos, kuri veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

 

Novembris SP  
8.  

Piedalīšanās „Pop iela – 14”

“Village VS City Royal battle”.

 

21.novembris plkst.17.00 SP Latgales vēstniecības GORS mazajā zālē
9.  

Tikšanās ar skolas direktoru par aktuāliem jautājumiem.

 

Novembris M.Smirnova, SP  
10. Gatavošanās Jaunajām Gadam un Ziemassvētkiem. Jaungada karnevāls.

 

Decembris SP  
11. SP gatavošanās SP iesvētīšanas vakaram. SP iesvētīšanas vakars.

 

Decembris SP  

 

Skolēnu pašpārvaldes līdere:                           Sofja Maslobojeva