Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

IzP darba plāns

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes darba plāns

2020./2021.māc.g.

I semestris

Pasākuma nosaukums Norises laiks Atbildīgais Piezīmes
1.  

Iepazīšanās ar IzP jauno sastāvu. Izglītojamo pašpārvaldes reglamenta apspriešana un pieņemšana.

 

Septembris M.Smirnova, IzP  
2.  

Pašpārvaldes darba plāna 2020.-2021.mācību gada 1.semestrim izstrādāšana un pieņemšana.

Septembris IzP  
 

3.

 

Līdzdalības pasākums “Kafija ar politiķiem”

 

30.09.2019. plkst.15.00 APRC “Zeimuļs”

E.Ivanova

 

Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē

 

 

4.

 

Gatavošanās Skolotāju dienai 

 

Septembris – oktobris IzP  
5. Pasākumi “Labo darbu nedēļas 2020” ietvaros.

 

7.-13. oktobris IzP  
6.  

Iniciatīvu projekta “STEPS” īstenošana

 

28.09 – 02.10.2020. IzP, N.Burova

 

 
7.  

Iniciatīvu projekta “To be or not to be a doctor” īstenošana

 

05.10-09.10.2020. IzP, S.Maslobojeva  
8. Gatavošanās Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Piedalīšanās pasākumos, kuri veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

 

Novembris IzP  
10.  

Tikšanās ar skolas administrāciju par aktuāliem jautājumiem.

 

Novembris M.Smirnova, IzP  
11. Gatavošanās Jaunajām Gadam un Ziemassvētkiem. Jaungada karnevāls.

 

Decembris IzP  
12. Gatavošanās izglītojamo iesvētīšanas vakaram. IzP iesvētīšanas vakars.

 

Decembris IzP