Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Fakultatīvas nodarbības 2022./2023. m.g.

Klase Mācību priekšmets

/pedagogs

Pirmdiena

(mācību stunda)

Otrdiena

(mācību stunda)

Trešdiena

(mācību stunda)

Ceturtdiena

(mācību stunda)

Piektdiena

(mācību stunda)

1.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) N.Hohlova       5.  
1.b Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) L.Taškāne 5.        
2.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) I.Onufrijeva         5.
2.b Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) I.Onufrijeva 6.        
2.c Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) I.Cvetkova 5.        
3.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) D.Ertmane       6.  
3.a Datorika 1.gr. M.Sergejeva

Datorika 2.gr. N.Ševirjova

    6.    
3.b Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) M.Pavlāne 6.        
3.b Datorika 1.gr. M.Sergejeva

Datorika 2.gr. N.Ševirjova

    7.    
4.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) A.Malaščenkova     6.    
4.b Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) J.Viļuma         6.
4.a/4.b Vācu valoda M.Smirnova       6.  
5.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) N.Bijaka 7.       7.
5.b Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) Ļ.Mjasņikova 6.,7.        
5.a/5.b Vācu valoda M.Smirnova     7.    
6.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) D.Pirožkina   8. 7.    
6.a Vācu valoda M.Smirnova       7.  
7.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) D.Pirožkina     8. 8.  
7.a Vācu valoda M.Smirnova       1.  
7.b Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) Ļ.Mjasņikova   8. 8.    
7.b Vācu valoda M.Smirnova 7.        
8.a Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) D.Pirožkina   9.      
8.b Mazākumtautību valoda (Krievu valoda) N.Bijaka 8.   8.    
8.a Vācu valoda M.Smirnova 8.