Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Plakats_8322

 

Rēzeknes 2.vidusskolas  īstenotās aktivitātes

ESF projekta  Nr. 8.3.2.2/16/I/001

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2023./2024.m.g.

PEDAGOGA PALĪGS/OTRAIS PEDAGOGS

(atbalsts 1. – 4.klašu skolēniem )

 

 

 

PEDAGOGA PALĪGS/OTRAIS PEDAGOGS )LAT)

(atbalsts 1. – 4.klašu skolēniem )

 

MĀCĪBU VIZĪTE