Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Plakats_8322

Rēzeknes 2.vidusskola turpina aktīvi piedalīties projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros šogad tiks organizētas:
– CLIL nodarbības “Pasaule mums apkārt” 2.-4.klašu skolēniem,
– CLIL nodarbības “Dzīve multikulturālā vidē” 7.-8.klašu skolēniem,
– pētniecības nodarbības dabaszinībās 3.-4.klašu skolēniem,
– papildnodarbības ķīmijā un bioloģijā 8.-9.klašu skolēniem,
– papildnodarbības matemātikā 3.-9.klašu skolēniem,
– individuālā palīdzība 1.-4.klašu skolēniem (pedagoga palīga piesaiste),
– 5 mācību vizītes 4.klašu un 6.-9.klašu skolēniem!