Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Plakats_8322

Rēzeknes 2.vidusskolas  īstenotās aktivitātes

ESF projekta  Nr. 8.3.2.2/16/I/001

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2022./2023.m.g.