Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Audzināšanas programma

Ar Rēzeknes 2.vidusskolas audzināšanas darbības programmu var iepazīties pie Rēzeknes 2.vidusskolas direktora vietnieces audzināšanas jomā un klases audzinātāja.

Audzināšanas darbs 2020.-2021.m.g.