Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Veselības speciālists

Zoja Petičonoka

Darba grafiks:

P. – 7.30 – 16.00

Ot. – 7.30 – 16.00

T. –  7.30 – 16.00

C. –  7.30 – 16.00

P. – 7.30 – 16.00

Pusdienlaiks – 11.45 – 12.15

Izglītības iestādes veselības speciālists

Speciālists ar profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un internas aprūpes māsas kvalifikāciju:

  • Plāno un organizē savu darbu;
  • Nodrošina izglītības iestādi ar medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;
  • Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību;
  • Novērtē bērnu un pusaudžu veselības stāvokli;
  • Organizē bērnu imunizāciju;
  • Kontrolē higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;
  • Kontrolē bērnu un pusaudžu ēdināšanu skolā;
  • Veic nepieciešamo dokumentēšanu.

Nodrošina bērnu profilaktiskās veselības aprūpi:

– veselīga dzīvesveida sekmēšana;

– veselīgs uzturs;

– higiēnas ievērošana;

– informatīvās mācību stundas par dažādu slimību profilaksi organizēšana;

– zobu ārsta un higiēnista apmeklēšana;

Izglītības iestādes veselības speciālists sadarbojas ar:

*skolas administrāciju;

*skolas pedagogiem;

*sociālo pedagogu;

*izglītības psihologu;

*bērnu vecākiem;

*ģimenes ārstiem;

*skolas tehnisko personālu un ēdināšanas bloku;

*pārtikas un veselības dienestu;

*pilsētas izglītības pārvaldi;

*nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem ārpus skolas.

Kādos gadījumos var palīdzēt  pirms….

*traumatisma gadījumos;

*sliktas pašsajūtas gadījumos;

*emocionālā stresa gadījumos;

*pareiza uztura nodrošināšana bērniem ar diagnozēm;

*personisko jautājumu risināšanā.

Izglītības iestādes veselības speciālists sniedz pirmo  medicīnisko palīdzību jebkurai personai, kura atrodas skolas teritorijā un vērsusies pēc palīdzības!