Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek pagarināts vēl uz 2021./2022.m.g.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu.

Projekts tiek pagarināts līdz 2022. gada 31.decembrim.

Pedagogs – karjeras konsultants ciešā sadarbība ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu koordinē un īsteno skolas karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.

Rēzeknes 2.vidusskolā kā pedagogs – karjeras konsultants strādā Kristīne Rimša.

29.09.2021.

Visā Latvijā no 14. līdz 18. oktobrim risinājās Karjeras nedēļa, kuras sauklis šogad bija: “Ielogojies nākotnē!” Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotni- tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Šī gada Rēzeknes 2. vidusskolas Karjeras nedēļas pasākumi  ir saistīti ar karjeras vadības prasmju apgūšanu, kas aicina skolēnus iepazīt karjeras vadības prasmju lomu karjeras plānošanā, skolēnam izvēloties nākotnes profesiju un izglītības ceļu, atbilstoši savām prasmēm, interesēm un iespējām. apraksts foto karjera

 

Nu jau otro reizi projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenota šī gada 3.-7. jūnijā karjeras pasākumu cikls “Profesiju karuselis”, kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas skolu (Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes pamatskola attīstības centra, Rēzeknes 6.vidusskolas) bērni un pusaudži sākot no pirmās līdz pat septītajai klasei.

Paldies Rēzeknes sākumskolas vadībai par telpu nodrošinājumu!

Nedēļas laikā skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas ne tikai tepat Rēzeknes apkaimē, bet arī ārpus tās, tiekoties ar šo profesiju pārstāvjiem un piedaloties viņu organizētajās praktiskajās nodarbībās un meistarklasēs. Pasākumu cikla programma tika pielāgota attiecīgi vecumposmam, tā, lai visiem būtu interesanti un saistoši.

Karjeras pasākumu cikla atklāšanas dienā bērniem bija iespēja iepazīties ar poligrāfijas nozari, kur  uzņēmuma SIA “Poligrāfserviss” pārstāvji atklāja dotās nozares specifiku un katrs dalībnieks izgatavoja sev karodziņu par piemiņu.
Paralēli citā grupā kinologa Valda Bikovska pavadībā iepazina kinoloģijas dienesta speciālista darba īpatnības un specifiku, kā arī vēroja kinologa amata prasmju paraugdemonstrējumus. Vēl šajā dienā notika tikšanās ar Valsts robežsardzes koledžas pārstāvjiem, kur skolēniem  deva iespēju ieskatīties robežsarga darba ikdienā, apskatīt un izmēģināt aprīkojumu un speclīdzekļus.

Katra diena skolēniem bija jaunu atklājumu pilna. Skolēni iepazina vairāk nekā 14 dažādas profesijas un nozares – augkopi, floristu, fizioterapeitu, uztura speciālistu, keramiķi, konditora, stikla apstrādes meistara u.c. profesijas. Liels prieks, ka nometnes nodarbību īstenošanā piedalās Rēzeknes pilsētas uzņēmumi: SIA “Latgales ziedi”, SIA “Lapizza”, SIA “Poligrāfserviss”, kā arī valsts iestādes: Valsts robežsardzes koledža. Liels paldies par sadarbību un atsaucību, šiem uzņēmumiem un iestādēm, kā arī visiem tiem, kas piedalījās nometnes īstenošanā!

Nometnes izbraukuma dienās skolēni noskaidroja kā norisinās Jersikas čipsu ražošana rūpnīcā, kā vienā no Latvijas uzņēmumiem SIA “Madonas karameles” tiek gatavotas dabīgās karameles, un kādas ir šajā procesā iesaistītās profesijas, uzzināja dzelzceļa nozarē iesaistītos profesiju pārstāvjus Gulbenes dzelzceļa stacijā, kur atrodas  izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”, kā arī Madonā dzīvojošais keramiķis Jānis Seiksts pavēstīja par to, ko nozīmē būt keramiķim, un kur un kā to iemācīties.

Kā norādīja paši karjeras pasākumu cikla dalībnieki, “Profesiju karuseļa” nedēļa bija iespaidiem un interesantiem notikumiem pilna, ko apliecina arī bērnu rakstītās atsauksmes:

Ance no Rēzeknes sākumskolas norāda: ”Man ļoti patika, uzzināju daudz ko jaunu par profesijām, amatiem, darba pienākumiem! Ļoti priecājos par aktīvi aizvadīto nedēļu un piedzīvojumiem!”.

Amēlija no 6.vidusskolas:”Ļoti patika nometne, uzzināju daudz jauna par dažādām profesijām!”

            Projekts “Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās arī šajā mācību gadā. Pilsētas skolu pedagogi karjeras konsultanti plāno pasākumus 2019./2020. mācību gadam, kas solās būt tikpat interesants un izglītojošs. Viens no tuvākajiem notikumiem karjeras jomā ir Karjeras nedēļa 2019, kuras sauklis šogad ir: “Pielāgojies nākotnei!” un norise laiks no 14.oktobra līdz 18.oktobrim!

 

Lekcijas laikā „ Ko es zinu par zobārstniecību?” bērni tika iepazīstināti ar profesiju – Zobu higiēnists. Tika izstāstīts ar ko saskaras šīs profesijas pārstāvji ikdienas darbā, kādām ir jābūt interesēm un rakstura iezīmēm, lai izvēlēties šo profesiju. Tika izstāstītas grūtības  ar ko var saskarties cilvēks strādājot šājā jomā- mugurassāpes, locītavu problēmas u.c. Bija aktualizēti jautājumi, kādu labumu sniedz zobu higiēnisti cilvēku dzīvē, kā spēj palīdzēt cilvēkiem, kas ierodas uz vizīti. Tas viss tika stāstīts ar piemēriem no dzīves, rādot gan bildes, gan video ierakstus.

“Skaistumkopšanas pasaulē”

Speciālistu meistarklase, kurā skaistumkopšanas speciālisti iepazīstinās skolēnus ar šo profesiju pieprasījumu darba tirgū un nepieciešamo profesionālo spēju izvērtēšanu un izglītības iespējām. Sarunās ar meistaru sniegs zināšanas un izpratni par skaistumkopšanas speciālistu darbu. Uzzinās ar ko sākt un kādus mērķus izvirzīt mācoties skolā, lai veidotu savu karjeru skaistumkopšanas jomā un uzsāktu uzņēmējdarbību. Skolēniem būs iespēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Rēzeknes 2.vidusskolas – 8. klašu skolēni – kopā 20

“Jādara!”

Speciālista vadīta praktiska nodarbība, lai virzītu skolēnus uz to, lai attīstīta uzņēmēj spējas, attīsta gan līdera, gan komandas dalībnieka prasmes un iemaņas, iegūst motivāciju, un rīkojas uzreiz, lai sāktu beidzot panākumiem piepildītu dzīvi.

Rēzeknes 2.vidusskolas

9. klašu skolēni kopā –  20

“Skola 2020”

Došanās uz gadskārtējo izglītības izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Izmēģinājumskola:

Rēzeknes 2.vidusskolas 12. klašu skolēni-24 kopā

10.03.2020. ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika izglītojoša lekcija “Kā rast ideju savam biznesam?” 10.-12.klašu skolēniem.
Šobrīd ir tik daudz iespēju savam biznesam kā vēl nekad – esam savienoti ar pasauli, varam īstenot savas spējas, talantus, dzīves pārliecību un atrast gan sadarbības partnerus, gan klientus kaut otrā pasaules malā. Sapnis par savu biznesu ir kļuvis reālāks. Jaunā pasaules kārtība liek domāt daudz radošāk un plašāk nekā ierasts. Lekcijas laikā vidusskolēniem bija iespēja uzzināt par biznesa modelēšanu jaunajā ekonomikā, ar ko sākt, kur meklēt padomu.

 Liels paldies ALTUM (valsts attīstības finanšu institūcija) Latgales reģiona vadītājai Vitai Pučai par pasākuma vadīšanu!

Karjeras atbalsta materiāli un darba lapas.

Darba lapas (individuālajam darbam):

darba lapa ko patik darit (2)

Ko patīk darīt (dzīves, personiskie aspekti, gan tie, kas saistīti ar darbu)

Kā izvēlēties piemērotāko mācību i

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi.

Derīgas internet resursi karjeras atbalstam:

Informacija_PKK_darbam

Informatīvie un metodiskie materiāli

(http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/)

Ka_iepzit_uznemumu

VIAA_infolapa_210x297mm_WEB (1) (1)

VIAA_infolapa_210x297mm_WEB

VIAA_karjeras_orientesanas_karte

VIAA_karjeras_prasmes

73183_Izglitiba_LV_VIAA_infografika_v4_3

Karjeras iespējas:

Vasaras darbs-aicinājums jauniešiem

nodarbinatibas_nolikuma