Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Vide, daba un es

Vide, daba un es

1.             Projekta atklāšanas pasākumi “Vide, daba un es” Visās projekta īstenošanas vietās (Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē, Bolderājā) tiek rīkota potenciālajiem projekta dalībniekiem –  jauniešiem (13 līdz 25 gadiem) neformāla tikšanās ar dabas un vides aktīvistiem.

Tikšanos laikā dalībnieki:

a) iepazīstas ar projektu.

b) Iepazīst dabas un vides aktīvistu darbu, tā nozīmi (dabas un vides resursi, kas ir atkritumi, bezatkritumu dzīvesveids, klimata izmaiņas – iemesli, nozīme, iespējas mazināt, utt.), kopīgi ar dalībniekiem pārrunājot.

c) Notiek improvizēta viktorīna – konkurss ar jautājumiem par dabu, tās dažādiem elementiem, mazāk zināmiem faktiem dabas vidē u.c., tā noskaidrojot jauniešu zināšanu līmeni.

d) Dalībnieku vidū tiek izsludināts konkurss par tēmu “Es, vide, klimats memēs”.

e) Pasākuma beigās jaunieši izvēlās par dalību projektā. Notiek projekta dalībnieku reģistrācija un anketēšana.

Notiek – Mazsalacā, Saldū, Rēzeknē, Ezerē, Bolderājā. Plānotais kopējais dalībnieku skaits – 210 jaunieši.

13. 09. 2019 

 

 

2. Konkurss “Es, vide, klimats memēs” Konkurss notiks tiešsaistē un tā ievaros jaunieši tiks aicināti izveidot “memi” ar paša uzņemtu attēlu un latviešu tautasdziesmu. (Même ir vienkārša fotoattēlu vai video ar asprātīgu sauklis gars tiešsaistes komentārs.) Konkursam tiks izveidots nolikums. Konkursa ietvaros notiks dažādas tiešsaistes aktivitātes (memes publikācijas, publiskais balsojums tiešsaistē, akcijas/kampaņas), kā arī dažādi konkursa aktivitāšu veicināšanas pasākumi – projekta īstenotāju un iesaistīto partneru organizētas tematiskas darbnīcas un nodarbības. Konkursa ietvaros jaunieši iepazīst:

a)     Par vides un dabas resursu izmantošanu iespējām esošo izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē;

b)     par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par katra paša atbildību šajos procesos;

c)     par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi.

Konkursa rezultātā 20 labākie konkursa darbi, kurus noteiks jauniešu un interesentu balsojums tiešsaistē tiks izvietoti mēmju multimediāls albumā, kurš būs skatāms interneta vidē – visu iesaistīto skolu mājas lapās, SP mājas lapā, sociālo tīklu kontos.

Konkurss tiek izsludināts visās vietās – Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē un Bolderājā 1.aktivitātes pasākuma beigās.

29.11  2019
 1. Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā

2. Mēmes. Kas tas ir? Kā tās veidot?

Radošās darbnīcas notiks visās skolās – Mazsalacā, Saldū, Ezerē, Rēzeknē un Bolderājā. Piedalās projekta dalībnieki – kopā 180 jaunieši

11.10.2019
Konkursa beigu posmā kopīga 3 pedagogu un 2 jauniešu žūrijas komisija (katrā skolā ) izvērtē saņemtās memes, apkopo virtuālos balsojumus sociālajos tīklos un izvirza līdz 20 labākos darbus, kuru autori tiek atzīmēti konkursa noslēguma pasākumā un kā balvu saņem braucienu uz Rīgu – projekta noslēguma pasākumu. No katras skolas labākajiem darbiem tiek veidots kopējais multimediālais albums. Konkursa noslēguma pasākumā paši konkursa dalībnieki prezentē izzināto, apgūto, savus atzinumus un ieteikumus vienaudžiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

Konkursu noslēguma pasākumi notiek katrā skolā (Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē, Bolderājā) un tajos piedalās arī citi skolas jaunieši, kopā ~250 jaunieši

12.12.2019.
3.Iepazīstam vides un dabas resursu izmantošanas iespējas Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības Koledžas pārstāvjiem tiek organizēts Ezerē plenērs “Kokam otro mūžu”.

Dalībnieki plenēra laikā:

1.              iepazīs parka augu un koku daudzveidību (Parks veidots 19.g.s.vidū kā ainavu dendroloģiskais parks);

2. skulptūru, tēlu, mazo arhitektūras formu veidošana no bojātiem (nocērtamiem, nolūzušiem, utt) kokiem, tā nodrošinot dekoratīvu un funkcionālu risinājumu, izmantojot jau esošos resursus veido jaunus vides objektus, tā  rodot netradicionālu un pavisam citu skatījumu uz pierastām, ikdienišķām lietām.

3. Izzinās inovatīvus risinājumus esošās vides saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējām nākotnē.

Piedalās izvēlēti dalībnieki no visām skolām – Mazsalacas, Ezeres, Rēzeknes, Saldus, Bolderājas, kopā ~25 jaunieši.

23.10.2019.
Vides objektu izveide skolu teritorijās.

Katrā skolā īsteno plenerā radušās idejas veidojot no esošajiem resursiem dažādus objektus – provizoriski plānots:

Ezerē, Mazsalacā, Saldū veidos koka vides objektu no nogāzta koka, izlietotām paletēm;

Rīgā, Rēzeknē plānots gatavot grīdas spēli (liels laukums kā dambretē un metamais kauls, uz laukumiem tiek izvietotas lapas ar jautājumiem, uzdevumiem par dabas, vides, klimata jautājumiem) no izlietotiem svētku pasākumu baneriem (plastikas), audumu atgriezumiem, pasākumu plakātiem.

Darbojas kopā 180 jaunieši.

12.11.2019.
Ekskursijas /ar pārgājieniem izzinot vides saglabāšanas nozīmi, dabas resursu atbildīgas izmantošana un taupība, līdzatbildība par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot. Uzzināto, secināto dalībnieki atspoguļo konkursa darbos, gatavo apkopojošu prezentāciju projekta noslēguma pasākumam, lai iepazīstinātu pārējo skolu dalībniekus ar iegūto pieredzi, zināšanām, gūtajām atziņām.

Provizoriski plānots:

1.     Saldus un Ezeres dalībnieki (60 jaunieši) iepazīst “Metāllūžņu dizaina darbnīcu” Skrundā.

2.     Mazsalacas dalībnieki (40 jaunieši) izzin Dabas liegumu Ziemeļu purvi un kaņepju pārstrādes uzņēmumu “Ļojas” Mazsalacas novadā

3.     Rēzeknes dalībnieki (40 jaunieši) iepazīst SIA „ALAAS” darbu atkritumu šķirošanas nodrošināšanā, dodas ekspedīcijā pa pilsētu izpētot iedzīvotāju ieradumus attieksmē pret atkritumiem.

4.     Bolderājas 40 skolēni dodas uz Energoefektvitātes centru Jūrmalā, iepazīstot iespējas taupīt resursus

4.10.2019.
4. Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkts – Neizmantotās mantas atrod lietotāju Pāršķirsti savu grāmatu plauktu un mantu kastes un skapi. Varbūt atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet noderētu citiem. Palīdzēsim viens otram kopā! Projekta ietvaros skolās notiks akcija aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, lietojamas lietas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai.

Vienīgais nosacījums mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

Līdz ar to dalībnieki tiks radināti taupīt resursus, nemetot laukā labas mantas, bet nododot tās labdarībā citiem, dodot tām jaunu mūžu tā taupot arī resursus, kuri būtu nepieciešami izmesto mantu iznīcināšanai, jaunu ražošanai un samazinot atkritumu daudzumu.

3.10.2019.
5. Radoši izmantojam esošos resursus Visās skolās (Mazsalacā, Ezerē, Saldū, Rēzeknē un Bolderājā) notiks 3 lekcijas un 3 radošās darbnīcas (skolas var nedaudz mainīt darbnīcu izgatavojamās lietas saglabājot pirncipu), kurās no atkritumiem gatavos jaunas mantas, cenšoties ievērot arī tapušajām lietām ilgstošu izmantošanu.  

 

 

5.11.2019

 

19.11.2019

 

26.11.2019

Lekcja – diskusija “Kā varam taupīt resursus savā ikdienā – virtuāla ekskursija Elektrum Energoefektvitātes centrā”

Radošā darbnīca “Dāvanu/iepirkumu maisiņu izgatavošana no auduma atgriezumiem un koka elementu izgatavošana no sprunguļiem”.

Radošās nodarbībās meitenes no atnestiem veciem krekliem, nevajadzīgām linu vai kokvilnas auduma blūzītēm un citiem auduma atgriezumiem veido glītus maisiņus. Savukārt zēni no sprunguļiem zāģē ripiņas , slīpē, veidojot glītas pogas, kuras izmanto kā dekoru dāvanu maisiņam. Rezultātā maisiņi tiek izmantoti dažādu dāvanu pasniegšanai, iepirkumu veikšanai popularizējot otrreizēju lietu pārstrādi un atgriešanu dzīvē.

“Zaļā josta” izglītojošās īsfilmas “Papīra ceļš” demonstrācija

 Lekcija – diskusija par atkritumu šķirošanu un otrreizēju izmantošanu.

Radošā darbnīca “Lietu otrā dzīve” no lietotā auduma jaunieši šūs karstumizturīgos cimdus un paliktnīšus, mežģīņu, aizkaru auduma šūs nulles produktu maisiņus (esošo vienreizējo plastmasas maisiņu sveramajiem augļiem, dārzeņiem, u.c. vietā)

Saruna par tēmu “Bioloģiskā daudzveidība, kā to saglabāt”

Radošā darbnīca “Ziemassvētku rotājumu veidošana”.

Radošās nodarbībās veido glītus Ziemassvētku rotājumus rūķīšus un sirsniņas no čiekuriem, lupatiņām un koka pamatnītēm. Rezultātā netiek pirkti rūpnieciski ražoti rotājumi, tie ir kā Ziemassvētku dekori un atgādinājums par iespēju katrai lietai dot otro dzīvi.

A3.Rezultātu novērtējuma posms Notiek visu skolu projekta dalībnieku aptaujas, anketēšana, gūstot  izpratni par jauniešu pašnovērtējumu, kā arī saņemot atgriezenisko saiti no jauniešiem par projektā apgūto, izprasto, par izmaiņām domāšanā, attieksmē.

Tiek veikts aptauju un anketēšanas apkopojums, salīdzināti projekta uzsākšanas pasākuma anketu apkopojums ar projekta noslēguma apkopojumu, izvērtējot izmaiņas jauniešos.

23.12.2019.
6. Projekta noslēguma pasākums Rīgā Projekta noslēguma pasākums notiek Rīgā, NVO namā, uz kuru dodas konkursu skolās labāko darbu autori, aktīvākie projekta aktivitāšu dalībnieki no visām skolām – Mazsalacas, Rēzeknes, Ezeres, Saldus, Bolderājas, kopā līdz 100 jaunieši.

Noslēguma pasākumā provizoriski plānots:

1.     skolu pārstāvju prezentācijas par projekta aktivitāšu norisēm viņu skolā, gūtajām atziņām;

2.     Konkursa rezultātu prezentācija, multimediālā albuma demonstrācija,  uzvarētāju apbalvošana;

3.     Tikšanās ar vides aktīvistiem no Pasaules dabas fonda, biedrības “Zaļā brīvība”, kopīgas diskusijas, izzinošas spēles dalībniekiem;

4.     Projekta rezultātu apkopojuma prezentācija;

5.     Dalībnieku no dažādām skolām/reģioniem savstarpējas sarunas, viedokļu, pieredzes apmaiņa.

19.12.2019.