Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

DARĪT KOPĀ

13.11.2019. projekta “Darīt kopā” ietvaros Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijā tika novadītas angļu valodas blokstundas (2×40 min.), tās tika veidotas pēc kompetencēs balstītas mācīšanās pieejas principiem un jaunajām prasībām. Pie stundas izveidošanas strādāja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas skolotāji, stundā piedalījās  7.klases apvienotā skolēnu grupa (8 skolēni no Rēzeknes Valsts  1.ģimnāzijas un 8 skolēni no Rēzeknes 2.vidusskolas), vadīja stundu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Olga Supe. Stundas laikā skolēni runāja par vērtībām, aktīvi sadarbojās, grupās veidoja posterus. Gan skolotāji, gan skolēni guva ļoti interesantu un noderīgu pieredzi. Projekts turpinās, 22. janvārī angļu valodas stunda notiks Rēzeknes 2.vidusskolā.        

Projektu atbalsta Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs, British Council pārstāvniecība Latvijā, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde.  

 

 

projekts Darit kopa

Jau no jūnijā Rēzeknes IP, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas pedagogi darbojas projektā skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”). Šī gada 30. septembrī Tatjana Tokareva (Rēzeknes IP), Marina Smirnova ( Rēzeknes 2. vidusskolas direktora vietniece) un Olga Supe (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja un Svešvalodu jomas vadītāja) devās vizītē uz Skotijas galvaspilsētu Edinburgu, lai piedalītos pieredzes apmaiņas seminārā par kompetencēs balstīta izglītības modeļa ieviešanu Skotijā.

Projekta ietvaros tika apmeklētas skolas Edinburgā un Glāzgovā. Ikviena projekta aktivitāte nesa daudz jaunu iespaidu, rosināja domāt un salīdzināt, kritiski vērtēt un spriest, kas ir jāpārņem un jāievieš arī Rēzeknes skolās, vai, tieši otrādi – no kā vajadzētu izvairīties.

 

Atslēgas vārds – SADARBĪBA

Šī gada jūnijā Rēzeknes Izglītības pārvalde saņēma piedāvājumu piedalīties Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecību Latvijā projektā skolām  “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”). Projekta virsmērķis ir  veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā. Tajā piedalās 14 skolas  no Rīgas, Jūrmalas, Ventspils, Liepājas un Rēzknes. 

Projekta aktivitātēm nekavējoties pieteicās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija un Rēzeknes 2.vidusskola. Jau jūlijā skolu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Olga Supe un Rēzeknes 2.vidusskolas direktora vietniece Marina Smirnova sanāca kopā, lai vienotos par projekta aktivitātēm Rēzeknes pilsētā. Aktīvi sadarbojoties, sarunās un ideju apmaiņā radās skaidrība par projekta nosaukumu, mērķi un darbiem, kas jāveic.

  1. un 14. augustā Ikšķiles novada “Turbās” projekta “Darīt kopā” ievadseminārā piedalījās IP pārstāve Tatjana Tokareva, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotājas Olga Supe un Gaļina Skačkova un Rēzeknes 2.vidusskolas darba grupa – Marina Smirnova un Inara Petuhova. Veicot konkrētus uzdevumus ievadseminārā izkristalizējās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas projekta “Diena citā skolā” mērķis: “Veicināt sadarbību starp Rēzeknes svešvalodu skolotājiem pieredzes apmaiņai, efektīvas svešvalodu stundas pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./ 21. mācību gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, skolas sadarbosies visā mācību gada garumā, dalīsies pieredzē un izmantos Lielbritānijas skolu skatījumu un idejas. Uz Skotiju projekta darba grupas pārstāvji dosies jau septembrī. 

Ko mēs sagaidām no projekta?

  1. Tiks organizēti semināri Rēzeknes skolu svešvalodu skolotājiem.
  2. Tiks uzlabota efektīvas svešvalodu stundas metodika Rēzeknes skolās.
  3. Svešvalodu skolotāji mācēs plānot, vadīt un  analizēt stundas pēc kompetencēs balstītas mācīšanās pieejas principiem un jaunajām prasībām.
  4. Tiks publicēti projekta materiāli un būs pieejami kā metodiskie materiāli visiem Latvijas pedagogiem.

Pateicamies Rēzeknes IP par atbalstu un nodrošināšanu ar telpām darba grupas sapulcēm.

Autores:  O.Supe, M. Smirnova

22.janvārī Rēzeknes 2.vidusskolā notika projekta “Darīt kopā” kārtējā aktivitāte. Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas 7.klašu audzēkņu grupa piedalījās angļu valodas stundā “Healthy lifestyle”, kuru, kopīgi sadarbojoties, sagatavoja abu skolu angļu valodas skolotāji. Vadīja stundu Rēzeknes 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja Ināra Petuhova. Skolēni aktīvi iesaistījās stundā un pildīja dažādus, saistītus ar veselīgo dzīves veidu, uzdevumus. Gan skolēni, gan skolotāji atzīmēja, ka projekta ideja ir ļoti laba, jo tā ir lieliska iespēja mācīties kopā un mācīties viens no otra.