Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

“Izmēģini un iemācies”

Noslēdzās jaunatnes iniciatīvas projekts: “Izmēģini un iemācies”

Šī gada decembrī noslēdzās jaunatnes iniciatīvas projekts: “Izmēģini un iemācies”, kuru realizēja biedrība Sedna sadarbībā ar Rēzeknes 2. vidusskolu. Projekta ietvaros, 4 mēnešu laikā, tika organizētas dažāda veida neformālās aktivitātes un pasākumi, jaunieši aktīvi iesaistījās, izrādīja savu iniciatīvu, attīstīja prasmes un kompetences, apzināja savas stiprās puses, bet pats svarīgākais- veidoja pozitīvu attieksmi pret izglītības iegūšanu un iepazina dažādas profesijas.
Projekta dalībniekiem notika vairākas aktivitātes kopā ar psihologu, kurās katrs jaunietis apzināja savas stiprās puses, izvirzīja savus mērķus un novērtēja sasniegtos rezultātus. Katrs jaunietis noteica savus ieguvumus no dalības projektā. Izveidojās saliedēta jauniešu komanda, dalībnieki kopā mācījās veiksmīgi sadarboties, uzklausīt viens otru, pieņemt cita viedokli un risināt dažādus izaicinājumus. Radošās darbnīcas: “Videi draudzīga dzīvesveida nozīme” laikā jaunieši iepazina vairākas vides jomas profesijas, pārdomāja, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt šiem specialistiem. Interesanta bija aktivitāte “Prāta vētra”, kad dalībnieki paši pārdomāja dažādas idejas, kā padarīt mūsu ikdienu videi draudzīgāku. Tika izveidoti vairāki radoši un koši darbi. Kulinārijas meistarklases “Pavāru ikdiena” laikā tika iepazīta pavāru profesija, jaunieši apguva veselīga uztura pamatprincipus un paši pagatavoja vairākus veselīgus, gardus ēdienus. Notika divas digitālās meistarklases, kuru laikā dalībnieki no pašu bildētām fotogrāfijām veidoja video klipus. Katram klipam bija sava tēma un sižets. Simulācijas spēles laikā, darbojoties nelielās grupās, jaunieši kļuva par uzņēmējiem, pārdomāja sava uzņēmuma darbību, nepieciešamos resursu, veidoja interaktīvas reklāmas un mēģināja piesaistīt pirmos klientus. Vairāku tikšanos laikā ar iedvesmotājiem, tika iepazīta dejotāju, mūziķu un aktieru profesijas. Dalībnieki apguva vairākus deju elementus, nofilmēja dinamisku video klipu, pildīja dažādus neformālus uzdevumus, kas palīdz pilnveidot improvizācijas prasmes un aktiermeistarību. Katru projektu aktivitāti jaunieši fotografēja un izveidoja košu foto izstādi, kurā atspoguļotas gan projekta aktivitātes, gan galvenie ieguvumi.
Jaunieši kopā ar speciālistiem organizēja akciju: “Iegūsti skolā – pielieto dzīvē”. Tās ietvaros Rēzeknes valstspilsētas jauniešiem bija iespēja apvienoties nelielās grupās, kopā izveidot vizuālus, vizuāli plastiskos un digitālos darbus, attēlojot akcijas tēmu. Kopumā akcijā piedalījās vairāk nekā 10 jauniešu grupas no ARPC “Zeimuļs”, Rēzeknes 4. vidusskolas, Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas. Tika saņemti ļoti dažādi un interesanti kopdarbi – zīmējumi, fotogrāfijas, plakāti, piekariņi no pērlītēm u.tml. Katrā darbā tika atspoguļotas prasmes, kas ir nepieciešams gan ikdienas dzīvē, gan arī profesijas izvēlē.
23.decembrī notika projekta noslēguma pasākumus, kā laikā jaunieši izvērtēja sasniegtos rezultātus un pārdomāja nākotnes projekta idejas. Visi projekta dalībnieki atzina, ka labprāt piedalīsies arī citos iniciatīvas projektos un neformālās aktivitātēs. Katrs dalībnieks ieguva nozīmīgu pieredzi, zināšanas un motivāciju. Projekta komanda saka lielu paldies projekta sadarbības partneriem: Rēzeknes 2.vidusskolai un ARPC “Zeimuļs”.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 (PuMPuRS).”

Akcijas “ Iegūsti skolā – pielieto dzīvē” rezultāti!

Sākot ar šī gada 1.septembri, biedrība “SEDNA” sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu uzsāk jaunatnes iniciatīvas projekta “Izmēģini un iemācies” realizēšanu. Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 (PuMPuRS). Projekta galvenais mērķis – izmantojot neformālās izglītības metodes, mainīt jauniešu attieksmi pret izglītības iestādē iegūtajām zināšanām un veicināt viņu saskarsmes prasmju pilnveidošanu.
Projekta ietvaros, sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”, tika organizēta radošā akcija “Iegūsti skolā- pielieto dzīvē!”. Tās ietvaros Rēzeknes valstspilsētas jauniešiem bija iespēja apvienoties nelielās grupās, kopā izveidot vizuālus, vizuāli plastiskos un digitālos darbu, attēlojot akcijas tēmu. Kopumā akcijā piedalījās vairāk nekā 10 jauniešu grupas no ARPC “Zeimuļs”, Rēzeknes 4. vidusskolas, Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas. Tika saņemti ļoti dažādi un interesanti kopdarbi – zīmējumi, fotogrāfijas, plakāti, piekariņi no pērlītēm u.c. Katrā darbā bija atspoguļotas prasmes, kas ir nepieciešams gan ikdienas dzīvē, gan arī profesijas izvēlē. Prieks redzēt, ka dalībnieki saskata saikni starp skolas zināšanām un ikdienas dzīvi un apzinās to nozīmi. Katra dalībnieku grupa saņēma veselīgus un garšīgus našķus, piemiņas balviņas. Aicinām ikvienu līdz 11.12.2022. apskatīt darbu izstādi ARPC “Zeimuļs” 1.stāvā.
Liels paldies pedagogiem un jauniešu līderiem, kuri motivēja un atbalstīja dalībniekus, kā arī liels paldies ARPC “Zeimuļs” komandai par atbalstu un iesaistīšanos radošās akcijas organizēšanā.
Projekta koordinatore Aļona Pavlova

17.11.2022.

Novembris jaunatnes iniciatīvas projekta “Izmēģini un iemācies” sākas ļoti radoši un darbīgi. 01. novembrī jaunieši piedalījās digitālajā darbnīca, Foto un video māksla, kuras ietvaros iepazina fotogrāfa profesiju un paši kļuva par animāciju veidotājiem. Darbojoties grupās un pāros, tika izveidotas nelielas animācijas filmas. Skolēni paši pārdomāja scenāriju, veidoja un zīmēja dekorācijas, fotografēja, montēja un piemeklēja mūziku.
“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

07.11.2022.

Jau otro mēnesi veiksmīgi, aktīvi un radoši tiek realizēts jaunatnes iniciatīvas projekts “Izmēģini un iemācies”.
👆 Septembra laikā notika vairākas jauniešu tikšanās. Pirmā tikšanās tika veltīta dažādām neformālām aktivitātēm, kuru laikā dalībnieki izvirzīja savus mērķus, apzināja gaidas un bažas, izstrādāja projekta noteikumus, kopā veidoja atbalstošu un atvērtu atmosfēru. Aktivitāšu laikā katram jaunietim ir iespēja iesaistīties, izteikt savu viedokli un praktiski darboties. Kopā ar psihologu notika nodarbība “Intereses un iespējas”, kas palīdzēja katram apzināt savas stiprās puses, iespējas tās pilnveidot un izmantot ikdienas dzīvē.
👆Oktobrī notika radošā meistarklase “Videi draudzīga dzīvesveida nozīme”. Tās laikā jaunieši apzināja dažādas vide jomas profesijas un pārrunāja, katru no tām, izveidoja galveno rakstu īpašību un prasmju sarakstu un veidoja vairākus radošus darbu no video draudzīgiem materiāliem. Notika kulinārijas meistarklase “Pavāru ikdiena” , kuras ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar pavāru profesiju, kopā pārdomāja galvenās grūtības ar kurām saskaras pavāri. Katrs dalībnieks izveidoja pats savu pavāra cepuri. Meistarklases otrajā daļā jaunieši darbojās nelielās grupās, iepazina veselīgā ēdiena pamatprincipus un pagatavoja vairākus ēdienus.
💥💥Jaunieši atzina, ka ir interesanti darboties un iepazīt jaunus dažādu jomu speciālistus un interesantus cilvēkus. Šobrīd dalībnieki apkopo radošās akcijas rezultātus un ar nepacietību gaida nākamās projekta aktivitātes. 💥💥💥

28.10.2022.

Sākot ar šī gada 1.septembri, biedrība “SEDNA” sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu uzsāk jaunatnes iniciatīvas projekta “Izmēģini un iemācies” realizēšanu. Projekta galvenais mērķis ir, izmantojot neformālās izglītības metodes, mainīt jauniešu attieksmi pret izglītības iestādē iegūtām zināšanām un veicināt viņu saskarsmes prasmju pilnveidošanu. Projekta mērķa grupa :  20 jaunieši no Rēzeknes 2. vidusskolas, no tiem 6 PMP riska grupas jaunieši, kuri tiks motivēti turpināt izglītību un veicināta aktīva līdzdalība ikdienas dzīvē.

Projekta izstrādes laikā tika iesaistīti jaunieši un kopā ar viņiem ieplānotas aizraujošas un interesantas aktivitātes. Projekts sāksies ar neformālajām aktivitātēm “Mūsu projekts”, “Intereses un iespējas”, kuru laikā jaunieši darbosies kopā ar projekta koordinatoru un psihologu, izveidos projekta noteikumus, saliedēsies, apzināsies savas stiprās puses un izvirzīs mērķus. Kulinārijas meistarklases “Pavāru ikdiena”  laikā tiks iepazīta pavāru profesija un jaunieši izmēģinās savas spējas dažādu veselīgu ēdienu pagatavošanā.  Radošajā darbnīcā  “ Videi draudzīga dzīvesveida nozīme” dalībnieki aizdomāsies par saviem ikdienas ieradumiem un videi draudzīgu dzīvesveidu, iepazīs vides speciālista profesiju un veidos radošos darbus no otrreizējas pārstrādes materiāliem. Digitālās mākslas meistarklasēs “Foto un video māksla” dalībnieki iepazīs video operatora un fotogrāfa profesiju, paši veidos īsfilmas un video klipus no fotogrāfijām. Notiks simulācijas spēle “Kļūsti par uzņēmēju”, kuras laikā jaunieši darbosies grupās un izmēģinās savas spējas uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā, dažādu nestandarta situāciju risināšanā. Kā arī notiks tikšanās ar pazīstamajiem vietējiem muzikantiem un dejotājiem, lai kopā pārrunātu profesijas izvēli un izglītības nozīmi. Jaunieši kopā ar atbalsta personām organizēs klašu radošo akciju, kurā būs iespēja piedalīties Rēzeknes valstspilsētas klasēm un iegūt piemiņas balvas. Projekts noslēgsies ar foto izstādes atklāšanu un noslēguma pasākumu.

Projekta plānotie rezultāti : paaugstināta biedrības kapacitāte un piesaistīti dažādu jomu pieredzējuši speciālisti. Jauniešiem veidos izpratne un mainīsies attieksme pret zināšanām, kuras viņi apgūst izglītības iestādē. Jaunieši iepazīs dažādas profesijas – pavārs, fotogrāfs, video operators, dabas speciālists, psihologs u.c. Dalībnieki attīstīs dažādas prasmes : iepazīstināt ar sevi un citiem, prezentēt sevi,  strādāt komandā, izteikt un uzklausīt citu domas, izvērtēt situāciju un vienoties par kompromisiem, sadarboties, domāt ārpus robežām u.c. Jauniešu kļūs par brīvprātīgajiem un aktivitāšu organizatoru komandas daļu.

Daudzu skolēnu vidū valda stereotips, ka zināšanas, kas ir iegūtas skolā nenoderēs ikdienas dzīvē un karjeras izvēlē.

Projekta jauniešu komanda vēlas lauzt šo stereotipu un mainīt attieksmi pret skolā iegūtajām zināšanām, to nozīmi aktīvā un radošā ikdienā. Projekta jauniešu komanda sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” organizē akciju “Iegūsti skolā – pielieto dzīvē!”.

Rēzeknes valstspilsētas klašu audzēkņi un interešu izglītības programmu kolektīvi/grupas tiek aicinātas aizdomāties par tām zināšanām un prasmēm, kas tiek iegūtas skolā un jau tiek pielietotas ikdienā, piemēram, prasme lasīt vai arī spēja strādāt ar dažāda veida informācijas avotiem.

Klasēm/grupām nepieciešams radošā veidā attēlot akcijas tēmu“Iegūsti skolā – pielieto dzīvē!”. – zīmēt, filmēt video, veidot foto kolāžas u.t.t..

Katra dalībnieku grupa saņems gardas pateicības, kā arī vismaz 7 darbiem tiks piešķirtas nominācijas.

No iesniegtajiem darbiem ARPC “Zeimuļs” tiks izvietota izstāde.

Vizuālos un vizuāli plastiskos darbus  un pieteikuma anketas iesniegt  ARPC “Zeimuļs” 1.1. kabinetā.

Digitālos darbus un pieteikuma anketas (Pielikumā) nosūtīt uz e-pastu sb-sedna@inbox.lv ar norādi akcija.

Darbus iesniegt līdz 27.10.2022. (ieskaitot).

Papildus informācija, zvanot t.27077065 Aļona Pavlova , projekta koordinatore.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001  (PuMPuRS).

projekta nolikums