Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

“Izmēģini un iemācies”

Sākot ar šī gada 1.septembri, biedrība “SEDNA” sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu uzsāk jaunatnes iniciatīvas projekta “Izmēģini un iemācies” realizēšanu. Projekta galvenais mērķis ir, izmantojot neformālās izglītības metodes, mainīt jauniešu attieksmi pret izglītības iestādē iegūtām zināšanām un veicināt viņu saskarsmes prasmju pilnveidošanu. Projekta mērķa grupa :  20 jaunieši no Rēzeknes 2. vidusskolas, no tiem 6 PMP riska grupas jaunieši, kuri tiks motivēti turpināt izglītību un veicināta aktīva līdzdalība ikdienas dzīvē.

Projekta izstrādes laikā tika iesaistīti jaunieši un kopā ar viņiem ieplānotas aizraujošas un interesantas aktivitātes. Projekts sāksies ar neformālajām aktivitātēm “Mūsu projekts”, “Intereses un iespējas”, kuru laikā jaunieši darbosies kopā ar projekta koordinatoru un psihologu, izveidos projekta noteikumus, saliedēsies, apzināsies savas stiprās puses un izvirzīs mērķus. Kulinārijas meistarklases “Pavāru ikdiena”  laikā tiks iepazīta pavāru profesija un jaunieši izmēģinās savas spējas dažādu veselīgu ēdienu pagatavošanā.  Radošajā darbnīcā  “ Videi draudzīga dzīvesveida nozīme” dalībnieki aizdomāsies par saviem ikdienas ieradumiem un videi draudzīgu dzīvesveidu, iepazīs vides speciālista profesiju un veidos radošos darbus no otrreizējas pārstrādes materiāliem. Digitālās mākslas meistarklasēs “Foto un video māksla” dalībnieki iepazīs video operatora un fotogrāfa profesiju, paši veidos īsfilmas un video klipus no fotogrāfijām. Notiks simulācijas spēle “Kļūsti par uzņēmēju”, kuras laikā jaunieši darbosies grupās un izmēģinās savas spējas uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā, dažādu nestandarta situāciju risināšanā. Kā arī notiks tikšanās ar pazīstamajiem vietējiem muzikantiem un dejotājiem, lai kopā pārrunātu profesijas izvēli un izglītības nozīmi. Jaunieši kopā ar atbalsta personām organizēs klašu radošo akciju, kurā būs iespēja piedalīties Rēzeknes valstspilsētas klasēm un iegūt piemiņas balvas. Projekts noslēgsies ar foto izstādes atklāšanu un noslēguma pasākumu.

Projekta plānotie rezultāti : paaugstināta biedrības kapacitāte un piesaistīti dažādu jomu pieredzējuši speciālisti. Jauniešiem veidos izpratne un mainīsies attieksme pret zināšanām, kuras viņi apgūst izglītības iestādē. Jaunieši iepazīs dažādas profesijas – pavārs, fotogrāfs, video operators, dabas speciālists, psihologs u.c. Dalībnieki attīstīs dažādas prasmes : iepazīstināt ar sevi un citiem, prezentēt sevi,  strādāt komandā, izteikt un uzklausīt citu domas, izvērtēt situāciju un vienoties par kompromisiem, sadarboties, domāt ārpus robežām u.c. Jauniešu kļūs par brīvprātīgajiem un aktivitāšu organizatoru komandas daļu.

Daudzu skolēnu vidū valda stereotips, ka zināšanas, kas ir iegūtas skolā nenoderēs ikdienas dzīvē un karjeras izvēlē.

Projekta jauniešu komanda vēlas lauzt šo stereotipu un mainīt attieksmi pret skolā iegūtajām zināšanām, to nozīmi aktīvā un radošā ikdienā. Projekta jauniešu komanda sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” organizē akciju “Iegūsti skolā – pielieto dzīvē!”.

Rēzeknes valstspilsētas klašu audzēkņi un interešu izglītības programmu kolektīvi/grupas tiek aicinātas aizdomāties par tām zināšanām un prasmēm, kas tiek iegūtas skolā un jau tiek pielietotas ikdienā, piemēram, prasme lasīt vai arī spēja strādāt ar dažāda veida informācijas avotiem.

Klasēm/grupām nepieciešams radošā veidā attēlot akcijas tēmu“Iegūsti skolā – pielieto dzīvē!”. – zīmēt, filmēt video, veidot foto kolāžas u.t.t..

Katra dalībnieku grupa saņems gardas pateicības, kā arī vismaz 7 darbiem tiks piešķirtas nominācijas.

No iesniegtajiem darbiem ARPC “Zeimuļs” tiks izvietota izstāde.

Vizuālos un vizuāli plastiskos darbus  un pieteikuma anketas iesniegt  ARPC “Zeimuļs” 1.1. kabinetā.

Digitālos darbus un pieteikuma anketas (Pielikumā) nosūtīt uz e-pastu sb-sedna@inbox.lv ar norādi akcija.

Darbus iesniegt līdz 27.10.2022. (ieskaitot).

Papildus informācija, zvanot t.27077065 Aļona Pavlova , projekta koordinatore.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001  (PuMPuRS).

projekta nolikums