Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skolotāji

Rēzeknes 2.vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts (2019/2020.m.g.)

Nr. p.k.

Vārds, Uzvārds

 Priekšmets
1.       Jeļena Bagele Sākumskolas skolotāja
2.       Nataļja Bijaka Mazākumtautību valodas skolotāja
3.       Olga Budrevska Latviešu valodas skolotāja
4.       Vanda Buiko*            Ģeogrāfijas skolotāja
5.       Marianna Bondenkova Sporta skolotāja
6.       Sergejs Ciguļevs Sporta treneris
7.       Ināra Čodare  Latviešu valodas skolotāja
8.       Gaļina Daugoviča Ķīmijas skolotāja
9.       Aleksandrs Doroščonoks* Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
10.    Olga Drebeinika Matemātikas skolotāja
11.    Raisa Dukaļska Angļu valodas skolotāja
12.    Vladimirs Dukulis Interešu izglītības skolotājs
13.    Daira Ertmane Sākumskolas skolotāja
14.    Alevtina Fadejeva Izglītības iestādes bibliotekāre
15.    Gaļina Fedkina Mājturības un tehnoloģiju skolotāja; matemātikas skolotāja
16.    Ludmila Fjodorova* Fizikas skolotāja
17.    Ilga Gorsvāne         Latviešu valodas skolotāja
18.    Naļa Hohlova Sākumskolas skolotāja
19.    Igors Ivanovs Izglītības psihologs
20.    Irēna Ivanova*          Sociālais pedagogs
21.    Lilija Ivanova* Fizikas skolotāja
22.    Lilija Jakovļeva Sākumskolas skolotāja
23.    Aija Kušnere Latviešu valodas skolotāja
24.    Tatjana Klomāne Mūzikas skolotāja
25.    Olga Kučerova Angļu valodas skolotāja
26.    Ilona Lagzdiņa* Vēstures skolotāja
27.    Tatjana Martinova*    Ekonomikas skolotāja
28.    Jadviga Matvejeva Latviešu valodas skolotāja
29.    Aleksandra Malaščenkova Sākumskolas skolotāja
30.    Svetlana Meiere Matemātikas skolotāja
31.    Lubova Mjasnikova Mazākumtautību valodas skolotāja
32.    Inese Nartiše Vizuālās mākslas skolotāja
33.    Jeļena Narica Matemātikas skolotāja
34.    Ilona Obidennikova Bioloģijas skolotāja
35.    Irina Onufrijeva Sākumskolas skolotāja
36.    Nadežda Osipova Mūzikas skolotāja
37.    Tatjana Pavlāne Sākumskolas skolotāja
38.    Marina Pavlāne Sākumskolas skolotāja
39.    Aļona Pavlova Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
40.    Tatjana Patmalniece Interešu izglītības skolotāja
41.    Diāna Pirožkina Mazākumtautību valodas skolotāja
42.    Ināra Petuhova Angļu valodas skolotāja
43.    Liena Poiša* Fizikas skolotāja
44.    Gaļina Rižakova Matemātikas skolotāja
45.    Inna Raginska Angļu valodas skolotāja
46.    Olga Rapša Angļu valoda
47.    Raivis Rudzgailis* Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
48.    Marina Smirnova Vācu valodas skolotāja
49.    Regīna Solovjova Vēstures skolotāja
50.    Igors Saperins Sporta skolotājs
51.    Igors Sergejevs Informātikas skolotājs
52.    Marina Sergejeva Informātikas skolotāja
53.    Ija Sorokina*            Informātikas skolotāja
54.    Valentīns Šamšura Sporta skolotājs
55.    Ludmila Taškāne Sākumskolas skolotāja
56.    Jeļena Viļuma Sākumskolas skolotāja

* blakusdarbs