Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skolotāji

Rēzeknes 2.vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts (2023/2024.m.g.)

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Amats
1. Adijāne Katrīna Sākumskolas skolotāja
2. Antonova Mārīte Vizuālas mākslas skolotāja
3. Bijaka Nataļja Mazākumtautību valodas skolotāja
4. Budrevska Olga Latviešu valodas skolotāja
5. Buiko Vanda Ģeogrāfijas skolotāja
6. Bondenkova Marianna Sporta un veselības skolotāja
7. Cercene Anita Bioloģijas skolotāja
8. Daugoviča Galina Ķīmijas skolotāja
9. Dedova Anastasija Matemātikas skolotāja
10. Doroščonoks Aleksandrs Dizaina un tehnoloģijas skolotājs
11. Ertmane Daira Sākumskolas skolotāja
12. Fadejeva Alevtina Bibliotekāre
13. Fedkina Galina Matemātikas skolotāja
14. Gorsvāne Ilga Latviešu valodas skolotāja
15. Hohlova Naļa Sākumskolas skolotāja
16. Iļjina Svetlana Angļu valodas skolotāja
17. Ivanovs Igors Psihologs
18. Ivanova Irēna Sociālais  pedagogs
19. Jablonska Solveiga Skolotāja palīgs
20. Jakovļeva Lilija Sākumskolas skolotāja
21. Karzinina Sņežana Sākumskolas skolotāja
22. Kušnere Aija Latviešu valodas skolotāja
23. Klomāne Tatjana Mūzikas skolotāja
24. Kučerova Olga Angļu valodas skolotāja
25. Kraukle Ruta Latviešu valodas skolotāja
26. Kozireva Alina Logopēds
27. Kovaļonoka Evita Dizaina un tehnoloģijas un interešu izglītības skolotāja
28. Kušakova Tatjana Matemātikas skolotāja
29. Leitāne Inese Sporta un veselības skolotāja
30. Lipovska Ligita Sākumskolas skolotāja
31. Matvejeva Jadviga Latviešu valodas skolotāja
32. Malaščenkova Aleksandra Sākumskolas skolotāja
33. Mežore Vita Izglītības metodiķe
34. Mjasnikova Ļubova Mazākumtautību valodas skolotāja
35. Musatovs Jurijs Programmēšanas skolotājs
36. Nagle Patrīcija Vācu valodas skolotāja
37. Narica Jeļena Fizikas un matemātikas skolotāja
38. Obidennikova Ilona Bioloģijas skolotāja
39. Obidjonnikova Jeļena Angļu valodas skolotāja
40. Onufrijeva Irina Sākumskolas skolotāja
41. Pauliņa Inta Pedagoga palīgs
42. Pavlāne Marina Sākumskolas skolotāja
43. Pavlova Aļona Pedagogs karjeras konsultants
44. Pavro Ināra Sociālās zinības un vēstures skolotāja
45. Pirožkina Diāna Mazākumtautību valodas skolotāja
46. Peipiņa Anita Latviešu valodas skolotāja
47. Polovinska Natalija Sākumskolas un matemātikas skolotāja
48. Ponomarenko Margarita Sākumskolas skolotāja
49. Rižkova Gaļina Matemātikas skolotāja
50. Rungis Vitālijs Fizikas skolotājs
51. Romanova-Klapina Marija Matemātikas skolotāja
52. Savicka Nadežda Ķīmijas skolotāja
53. Semeņaka Svetlana Teātra mākslas un interešu izglītības skolotāja
54. Sergejeva Marina Datorikas skolotāja
55. Sergejevs Igors Datorikas skolotājs
56. Smirnova Marina Vācu valodas skolotāja
57. Skrytnik Oxana Ķīmijas skolotāja
58. Stirāne Līga Pagarinātas dienas grupas skolotāja
59. Solovjova Regīna Sociālās zinības un vēstures skolotāja
60. Sorokina Ija Datorikas un programmēšanas skolotāja
61. Sprukte Nataļja Interešu izglītības skolotāja
62. Ševirjova Natālija Datorikas skolotāja
63. Ščemeļova Jelizaveta Sākumskolas un angļu valodas skolotāja
64. Šķestere Jūlija Sociālās zinības un vēstures skolotāja
65. Talapins Vladimirs Sporta un veselības skolotājs
66. Taškāne Ludmila Sākumskolas skolotāja
67. Tretjakova Marianna Angļu un franču valodas skolotāja
68. Vančenko Jevģēnijs Interešu izglītības skolotājs
69. Viļuma Jeļena Sākumskolas skolotāja
70. Vinogradova Ludmila Matemātikas skolotāja
71. Viša Līga Pagarinātas dienas grupas skolotāja
72. Zunda Dina Latviešu valodas skolotāja