Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skolotāji

Rēzeknes 2.vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts (2020/2021.m.g.)

Nr. p.k.

Vārds, Uzvārds

 Priekšmets
1.       Jeļena Bagele Sākumskolas skolotāja
2.       Nataļja Bijaka Mazākumtautību valodas skolotāja
3.       Olga Budrevska Latviešu valodas skolotāja
4.       Vanda Buiko*            Ģeogrāfijas skolotāja
5.       Marianna Bondenkova Sporta skolotāja
6.       Sergejs Ciguļevs Sporta treneris
7 Ija Cvetkova Pagarinātās dienas grupas skolotāja
8.       Ināra Čodare  Latviešu valodas skolotāja
9.       Gaļina Daugoviča Ķīmijas skolotāja
10.       Aleksandrs Doroščonoks* Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
11.    Olga Drebeinika Matemātikas skolotāja
12.    Raisa Dukaļska Angļu valodas skolotāja
13.    Vladimirs Dukulis Interešu izglītības skolotājs
14.    Daira Ertmane Sākumskolas skolotāja
15.    Alevtina Fadejeva Izglītības iestādes bibliotekāre
16.    Gaļina Fedkina Mājturības un tehnoloģiju skolotāja; matemātikas skolotāja
17.    Ludmila Fjodorova* Fizikas skolotāja
18.    Ilga Gorsvāne         Latviešu valodas skolotāja
19.    Naļa Hohlova Sākumskolas skolotāja
20.    Igors Ivanovs Izglītības psihologs
21.    Irēna Ivanova*          Sociālais pedagogs
22.    Lilija Ivanova* Fizikas skolotāja
23.    Lilija Jakovļeva Sākumskolas skolotāja
24.    Aija Kušnere Latviešu valodas skolotāja
25.    Tatjana Klomāne Mūzikas skolotāja
26.   Olga Kučerova Angļu valodas skolotāja
27.    Jadviga Matvejeva Latviešu valodas skolotāja
28.    Aleksandra Malaščenkova Sākumskolas skolotāja
29.    Svetlana Meiere Matemātikas skolotāja
30.    Lubova Mjasnikova Mazākumtautību valodas skolotāja
31.    Jeļena Narica Matemātikas skolotāja
32.    Ilona Obidennikova Bioloģijas skolotāja
33.    Irina Onufrijeva Sākumskolas skolotāja
34.    Nadežda Osipova Mūzikas skolotāja
35.    Tatjana Pavlāne Sākumskolas skolotāja
36.    Marina Pavlāne Sākumskolas skolotāja
37.    Aļona Pavlova Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
38. Ināra Pavro* Ekonomikas skolotāja
39.    Tatjana Patmalniece Interešu izglītības skolotāja
40.    Diāna Pirožkina Mazākumtautību valodas skolotāja
41.    Ināra Petuhova Angļu valodas skolotāja
42.    Gaļina Rižakova Matemātikas skolotāja
43.    Marina Smirnova Vācu valodas skolotāja
44.    Regīna Solovjova Vēstures skolotāja
45.    Igors Saperins Sporta skolotājs
46.    Igors Sergejevs Informātikas skolotājs
47.    Marina Sergejeva Informātikas skolotāja
48. Iveta Sprūga Vēstures skolotāja
49.    Ija Sorokina*            Informātikas skolotāja
50. Ligita Lipovska Sākumskolas skolotāja
51. Kristīne Rimša* Karjeras konsultants 
52.    Ludmila Taškāne Sākumskolas skolotāja
53.    Jeļena Viļuma Sākumskolas skolotāja

* blakusdarbs