Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skolotāji

Rēzeknes 2.vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts (2022/2023.m.g.)

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Priekšmets
1.

 

Mārīte Antonova Vizuālās mākslas skolotāja
2.        Jeļena Bagele Sākumskolas skolotāja
3.        Nataļja Bijaka Mazākumtautību valodas skolotāja
4.        Marianna Bondenkova Sporta  un veselības skolotāja
5.        Olga Budrevska

 

Latviešu valodas skolotāja
6.        Vanda Buiko Ģeogrāfijas skolotāja
7.        Anita Cercene Bioloģijas skolotāja
8.        Sergejs Ciguļevs Interešu izglītības skolotājs
9.        Ija Cvetkova Sākumskolas skolotāja
10.    Ināra Čodare Latviešu valodas skolotāja
11.    Gaļina Daugoviča Ķīmijas skolotāja
12.    Aleksandrs Doroščonoks Dizaina un tehnoloģijas skolotājs
13.    Raisa Dukaļska Angļu valodas skolotāja
14.    Daira Ertmane

 

Sākumskolas skolotāja
15.    Alevtina Fadejeva Bibliotekāre
16.    Gaļina Fedkina Matemātikas skolotāja
17.    Ludmila Fjodorova Inženierzinības skolotāja
18.    Ilga Gorsvāne Latviešu valodas skolotāja
19.    Naļa Hohlova Sākumskolas skolotāja
20.    Irēna Ivanova Sociālais pedagogs
21.    Lilija Ivanova Fizikas skolotāja
22.    Igors Ivanovs Izglītības psihologs
23.    Lilija Jakovļeva Sākumskolas skolotāja
24.    Sņežana Karziņina Sākumskolas skolotāja
25.    Kristīne Klimanova Interešu izglītības skolotāja
26.    Tatjana Klomāne Mūzikas skolotāja
27.    Ivars Kļaviņš Valsts aizsardzības mācības skolotājs
28.    Ruta Kraukle Latviešu valodas skolotāja
29.    Olga Kučerova Angļu valodas skolotāja
30.    Aija Kušnere Latviešu valodas skolotāja
31.    Sanita Kuzminska  

Valsts aizsardzības mācības skolotāja

 

32.    Ligita Lipovska

 

Sākumskolas skolotāja

 

33.    Aleksandra Malaščenkova Sākumskolas skolotāja
34.    Jadviga Matvejeva Latviešu valodas skolotāja
35.    Svetlana Meiere Matemātikas skolotāja
36.    Lubova Mjasnikova Mazākumtautību valodas skolotāja
37.    Inese Mošenoka Vācu valodas skolotāja
38.    Jurijs Musatovs Programmēšanas skolotājs
39.    Jeļena Narica Matemātikas un fizikas skolotāja
40.    Ilona Obidennikova

 

Bioloģijas skolotāja
41.    Jeļena Obidjonnikova Angļu valodas skolotāja
42.    Irina Onufrijeva Sākumskolas skolotāja
43.    Tatjana Patmalniece Interešu izglītības skolotāja
44.    Marina Pavlāne Sākumskolas skolotāja
45.    Aļona Pavlova Dizaina un tehnoloģijas, sporta skolotāja
46.    Ināra Pavro Sociālās zinātnes skolotāja
47.    Anita Peipiņa

 

Latviešu valodas skolotāja
48.    Ināra Petuhova Angļu valodas skolotāja
49.    Diāna Pirožkina Mazākumtautību valodas skolotāja
50.    Margarita Ponomarenko Sākumskolas skolotāja
51.    Gaļina Rižakova Matemātikas skolotāja
52.    Marija Romanova-Klapina Matemātikas skolotāja
53.    Igors Saperins Sporta  un veselības skolotājs
54.    Marina Sergejeva Datorikas skolotāja
55.    Igors Sergejevs Datorikas skolotājs
56.    Marina Smirnova Vācu valodas skolotāja
57.    Regīna Solovjova Vēstures skolotāja
58.    Ija Sorokina Datorikas un programmēšanas skolotāja
59.    Natālija Ševirjova Datorikas skolotāja
60.    Sergejs Ševirjovs Datorikas skolotājs
61.    Ludmila Taškāne Sākumskolas skolotāja
62.    Marianna Tretjakova Angļu un franču valodas skolotāja
63.    Jeļena Viļuma Sākumskolas skolotāja
64. Ludmila Vinogradova Matemātikas skolotāja