Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sadarbība ar RTA

1.-9.kl. skolēnu radošo plakātu konkurss, kas organizēts RTA Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā” Nr.Izp-2022/1-0492 projekta ietvaros. 

Plakātu_konkursa_nolikums2023_preciz

Konkursa rezultāti:  

1.pakāpes diploms – M.Uspenskai -6.a kl.;

2.pakāpes diploms – D.Šličkovai – 8.b kl.;

3.pakāpes diploms – K.Šnevelei – 5.b kl.;

Simpātiju balva –     K.Muravjovai – 6.a kl.