Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Vadība

Igors Sergejevs, direktors, informātikas skolotājs

Svetlana Meiere, direktora vietniece (izglītības joma), matemātikas skolotāja

Marina Smirnova, direktora vietniece (izglītības un audzināšanas joma), vācu valodas skolotāja

Vladimirs Dukulis, direktora vietnieks (audzināšanas darbs)

Marina Sergejeva, direktora vietniece (informātikas jautājumos), informātikas skolotāja

Irīna Jurča, direktora vietniece (saimnieciskajos jautājumos)