Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Vadība

Igors Sergejevs, direktors, datorikas skolotājs

Ludmila Vinogradova, direktora vietniece (izglītības joma), matemātikas skolotāja

Marina Smirnova, direktora vietniece (izglītības un audzināšanas joma), vācu valodas skolotāja

Marina Sergejeva, direktora vietniece (informātikas jautājumos), datorikas skolotāja

Irīna Jurča, direktora vietniece (saimnieciskajos jautājumos)