Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Informējam Jūs:

  • no 21.10.līdz 25.10.ir rudens brīvdienas un nākamas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem notiks 31.10.2019!

 

  • 31.10. plkst.17.00 (nodarbību laikā) 2.stāvā 3.a klases kabinetā notiks topošo pirmklasnieku vecāku sapulce. Uzstāsies skolas psihologs, un tiks sniegta aktuāla informācija.      

Ar cieņu,

Skolas administrācija