Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Projektu nedēļa „Pētījuma uzdevumi starpdisciplinārās nodarbībās”

10.-14.02.2020. mūsu skolā notika projektu nedēļa „Pētījuma uzdevumi starpdisciplinārās nodarbībās”, kura notika ļoti lietderīgi un aizraujoši gan skolēniem, gan skolotājiem (notika apmācība Mārupes Valsts ģimnāzijā). Nedēļas laikā skolēniem bija lieliska iespēja pētīt, analizēt, secināt, sadarboties, attīstīt digitālās prasmes, piedalīties starpdisciplināras nodarbībās, piedalīties tematiskajās nodarbībās (Dabas muzejā Rīgā, AHHA centrā Tartu, interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenē, Daugavpils inovāciju centrā), piedalīties olimpiādēs (skolas olimpiādē angļu valodā un 2 pilsētas olimpiādēs), piedalīties sporta pasākumā “Winter Cup” un, protams, lieliski kopā pavadīt laiku! Tā, 4.b klases projektu darbs bija saistīts ar ūdeni. Skolēni pētīja ūdeni dažādos aspektos – veica eksperimentus ar ūdeni, veidoja pasakas par ūdeni, strādāja ar frazeoloģismiem, piedalījās tematiskajā nodarbībā par ūdeni Daugavpils inovāciju centrā. Superīgi! 
Liels paldies mūsu skolas skolotājiem, kuri aktīvi piedalījās projektu nedēļas organizēšana un atbalstīja skolēnus!