Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Mārupes Valsts ģimnāziju

13.02.2020. notika mūsu skolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Mārupes Valsts ģimnāziju, kur skolotājiem bija lieliska iespēja apgūt profesionālās pilnveides A programmu “Lietpratībā balstīta mācību procesa nodrošināšana izglītības iestādē”. Liels paldies Mārupes Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Lagzdkalnam par viesmīlību, direktora vietniecēm Sanitai Zvejai un Andželai Sokolovai par iedvesmojošo sarunu, par dalīšanos pieredzē un atbildēm uz mūsu jautājumiem! Pateicamies arī mūsu skolas direktora vietniecei Marinai Smirnovai par šī pasākuma organizēšanu!