Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Vides erudīts “Pareiza atkritumu šķirošana”

Liels paldies 4.klašu audzinātājām D.Ertmanei un M.Pavlānei par skolēnu sagatavošanu, dabaszinību skolotajai J.Bagelei par palīdzību, bet SIA “ALAAS” – par lielisku pasākuma organizēšanu! 

Vairāk foto sk. GALERIJĀ