Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Rēzeknes pilsētas skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta

27.02.2020. ARPC “Zeimuļs” notika Rēzeknes pilsētas skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta, kurā no mūsu skolas piedalījās 8 skolēni. Rezultātā pieci no viņiem ieguva dažādu pakāpju diplomus:
Sofja Maslobojeva (10.a klase) – 1.pakāpe
Milana Smirnova (2.a klase) – 2.pakāpe
Samuels Fiļipovs (1.b klase) – 2.pakāpe
Arturs Kravčenko (1.b klase) – 3.pakāpe
Ņikita Rogozovs (7.b klase) – 3.pakāpe
Apsveicam un lepojamies!!! 
Liels paldies direktora vietniekam V.Dukulim un valodu skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam!