Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Cienījamais, topošais 10.klases skolēns!

Mūsu vidusskolā pieredzējušo un radošo pedagogu vadībā triju gadu laikā Tu varēsi attīstīt savas kompetences (iegūt kvalitatīvas zināšanas, attīstīt savas spējas un prasmes, akcentēt svarīgas vērtības un tikumus), lai veiksmīgi sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolās.

10.klase 11.klase 12.klase
Pamatkursu apguve katrā no mācību jomām sava redzesloka paplašināšanai Padziļināto kursu apguve (sava mācību kursu groza realizēšana) Specializēto kursu apguves iespēja
Projekta darba (pētniecības /  jaunrades / sabiedriskais darbs, kurš saistīts ar diviem padziļinātajiem kursiem) izstrāde un aizstāvēšana

Šogad mūsu skolā 10.klasē tiek veiksmīgi realizēti 8 mācību kursu grozi, kuri tika veidoti pamatojoties uz katra skolēna padziļināto mācību priekšmetu izvēli. Arī šogad Tev būs iespēja pašam izveidot savu mācību kursu grozu ar mūsu komandas atbalstu un palīdzību!

Ar cieņu,

Rēzeknes 2.vidusskolas administrācija