Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skolas ziemassvētku pasākumi

20.12. plkst.17.00 – Ziemassvētku eglīte topošajiem pirmklasniekiem

Ziemassvētku dāvana klasei:

21.11. – 19.12.2022. – dāvanas sagatavošana

21.12. – dāvanu pasniegšana katrai klasei

 22.12. – Ziemassvētku eglītes sākumskolai

1.klases 22.12.2022 Plkst.16.20 – 18.00
2.klases 22.12.2022 Plkst.14.10 -15.40
3.- 4.klases 22.12.2022 Plkst. 12.00 – 13.30

 21.12. – Maskarādes diena (5.-12.klasei). Šajā dienā skolēni var ierasties skolā maskarādes kostīmos, bet visas stundas notiks pēc stundu plāna.

 23.12. – Alternatīvā diena (Šajā dienā stundas nenotiks, var sarīkot klases vakaru + Ziemassvētku pasākums aktu zālē (priekšnesums no klases + diskotēka)

Katra klase sagatavo priekšnesumu.

(9.-12. – priekšnesums pēc filmu žanriem)

(5.-8. – klips jaungada dziesmai)

 

5.-6.klases 23.12.2022 Plkst.11.00 -13.00
7.-8.klases 23.12.2022 Plkst.14.00 -16.00
9.-12.klases 23.12.2022 Plkst. 17.00 – 21.00

 Eglītes rotāšana aktu zālē – 12.a

 27.12.; 28.12; 29.12. plkst. 10.00-14.00 zilajā sporta zālē notiks 8.-12.klašu sporta spēles “School cup”. 

Sporta veidi: basketbols, volejbols, frisby.

Komandā ir 6 cilvēki (4 zēni, 2 meitenes).