Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Meža ekspedīcija

12.09.2019., mūsu skolas 6.klašu skolēni piedalījās LVM meža ekspedīcijā Taudejāņu meža masīvā. Skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar meža nozīmi Latvijā, lietderīgi pavadīt laiku, paplašināt redzesloku un atpūsties. Liels paldies ekspedīcijas organizatoriem, kā arī dabaszinību skolotājai J.Bagelei un 6.klašu audzinātājām O.Drebeinikai un R.Dukaļskai!