Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Tikšanās ar Valsts policijas inspektori

6.septembrī 4.a un 4.b klases skolēni klases stundās tikās ar Valsts policijas inspektori Ilzi Platpīri, kura atgādināja bērniem par mobilo tālruņu lietošanu, par braukšanas noteikumiem ar velosipēdu un par vienaudžu savstarpējām attiecībām. Skolēni ar aizrautību klausījas un uzdeva interesējošus jautājumus.