Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

3.a klases skolēni kopā ar skolotāju L.Taškāni, mājturības stundas laikā apmeklēja keramiķa Antona Ušpeļa 80 gadu jubilejai veltīto izstādi.

Bērni izrādīja interesi  par keramikas traukiem un to tapšanas procesu.

Kā turpinājums  izstādei, tika organizēts brauciens pie  keramiķa Anatolija Vituškina. Keramiķis demonstrēja trauku radīšanas  procesu, ar latgaļu un japāņu trauku rotāšanas tehnoloģijām.

Bērniem bija interesanti, jo keramika vadībā viņi paši varēja darboties  ar mālu.Gatavot pīles,gulbjus un mazas vāzītes. Paldies, sakām Vituškina kungam par pacietību, viesmīlību un iespēju iegādāties suvenīrus.

Bērni savās sarunās dalījās ar pozitīviem iespaidiem un neredzētu roku darbu.