Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Eiropas sporta dienas ietvaros.

Rēzeknes 2. vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes Sporta skolas organizētajās stafetēs Eiropas sporta dienas ietvaros. Izsakām pateicību organizatoriem par iespēju piedalīties rīkotajās aktivitātēs.