Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Vecu cilvēku cieņas un sumināšanas diena

Pirmais oktobris ir īpaša diena Vecu cilvēku cieņas un sumināšanas diena. 3.a klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju L.Taškāni, mūzikas skolotāju  N.Osipovu un tautas deju skolotāju T. Patmalnieci sagatavoja koncertu Rēzeknes  pilsētas Veco ļaužu pansionātā  iedzīvotāju.

Koncerta laikā skanēja dzeja un dziesmas, tika dejotas tautas dejas un veltīti silti laba vēlējumi sirmgalvjiem. Katrs  pansionāta sirmgalvis saņēma davānu: rudens pušķi no krāsainā papīra. Idejas  realizētāji: 4.a, 4.b un 3.a klases skolēni, kuri dāvanas darināja mājturības stundās kopā ar skolotājiem D. Ertmane un M. Pavlāne. 

Ir patīkami dāvināt prieku citiem!