Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Skolotāju diena

Cienījamie Rēzeknes 2.vidusskolas pedagogi!

Sirsnīgi sveicam Jūs Skolotāju dienā! Novēlam Jums labu veselību un dzīvesprieku! Lai katra darba diena dod Jums gandarījumu par paveikto un uzmundrinājumu turpmākajā darbā! Lai ir pacietība un prieks, atbalstot un iedvesmojot skolēnus, atklājot un attīstot viņu talantus!
Liels paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei un Rēzeknes pilsētas Domei par svētku pasākumiem (tradicionālo kausa izcīņu boulingā, grupas “Baritoni” koncertu, Žannas Dubskas autorsemināru) un apsveikumiem Skolotāju dienas ietvaros!