Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Par Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiādi 7. – 8.klašu skolēniem

18. oktobrī notika Rēzeknes pilsētas latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7. – 8.klašu skolēniem, kurā piedalījās 6 mūsu skolas skolēni. Rezultātā četri no tiem ieguva godalgotas vietas:
Oļesja Ščetiļnikova (8.a klase) – 1.vieta,
Iļja Čaplinskis (8.b klase) – 1.vieta,
Alisa Pavre (8.a klase) – 3.vieta,
Alika Majorova (7.b klase) – atzinība.
Apsveicam skolēnus un pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai J.Matvejevai par skolēnu sagatavošanu!