Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Pasākums projekta noslēgumā

30. oktobrī Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā notika noslēguma pasākums projekta “Ebreju vēsture, folklora, māksla un tās vieta Latvijas multikulturālajā vidē” ietvaros, kurā aktīvi piedalījās arī mūsu skolas 7.-8.klašu skolēnu komanda. Liels paldies vēstures skolotājai R.Solovjovai un direktora vietniekam V.Dukulim par skolēnu iesaistīšanu projektā un priekšnesuma sagatavošanu!