Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Radošā olimpiāde “Dabas skaistums latviešu tautas dainās”

31.10.2019., Rēzeknes sākumskolā notika radošā olimpiāde “Dabas skaistums latviešu tautas dainās”, kurā piedalījās arī mūsu skolas 4.klašu komanda – Santa Puškeire, Darina Stirāne, Darja Šličkova, Alens Vidžups, Maksims Volkovs, Katrīne Lavre. Katra komanda saņēma maršruta karti, ar kuras palīdzību skolēni apmeklēja dažādas stacijas, kur pildīja ar dainām saistītus uzdevumus: “Skaņa”, “Bionika”, “Mēles mežģis”, “Kustība”, “Datorika”, “Vizualizācija”. Nevajag kaut kur glabāt dainas, bet tās vajag zināt un ar lepnumu skandēt, jo dainās slēpjas gan mīlestība, gan skaistums, gan liels spēks un enerģija! Paldies organizatoriem par iespēju skolēniem piedalīties tāda veida pasākumā un paplašināt savu redzesloku!