Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Mums ir ar ko lepoties!

Pagāja vēl viens mācību gads, un pienāca laiks apkopot mūsu skolēnu sasniegumus. Neskatoties uz grūtībām, kuras šogad mēs visi kopā pārdzīvojām (mācības dažādās pilsētas skolās, atgriešanās mūsu renovētajā skolā un gandrīz uzreiz attālinātā mācīšanās), mūsu skolēni aktīvi piedalījās un guva labus rezultātus olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās Rēzeknes pilsētas, Latgales un valsts līmenī. Mēs lepojamies ar viņiem. 26.05.2020. Rēzeknes 2.vidusskolā notika tradicionālais pasākums “Par skolas godu”, kurš šogad tika organizēts 3 posmos (lai ievērotu visus piesardzības noteikumus), olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem, sporta sacensību uzvarētājiem un skolotājiem. Pasākumā tika apsveikti 15 mūsu skolas Rēzeknes pilsētas un Valsts olimpiāžu uzvarētāji, kuri kopumā ieguva 19 godalgotās vietas, 31 Rēzeknes pilsētas un Latgales sporta sacensību uzvarētājs un 25 skolotāji, kuri veiksmīgi sagatavoja skolēnus olimpiādēm, konkursiem un sacensībām.
Mūsu skolas audzēkņi šogad piedalījās 8 pilsētas olimpiādēs, un katrā no tām mūsu skolēniem ir sasniegumi. Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm uzvarēja Rēzeknes 2. vidusskolas skolēni: Igors Popovs (8.a klase, 1.vieta), Deņiss Oļševskis (8.b klase, 3.vieta), Kristīne Svikle (8.a klase, 3.vieta), Iļja Čaplinskis (8.b klase, atzinība), Marija Gricenko (5.a klase, atzinība). Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādes 9. – 12.klasēm uzvarētāji: Nikita Petrovs (11.a klase, 1.vieta), Antons Lohovs (12.a klase, 1.vieta), Andrejs Kozačenko (12.a klase, 2.vieta). Rēzeknes pilsētas olimpiādē ekonomikā 12.a klases skolēns Ņikita Cvetkovs ieguva atzinību, bet Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu grupā 12.a klases skolēns Ņikita Petrovs ieguva atzinību. Rēzeknes pilsētas olimpiādē fizikā 9.-12.klasēm divi 12.a klases skolēni ieguva godalgotas vietas – Antons Lohovs (1.vieta), Andrejs Kozačenko (3.vieta). Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 6.klašu skolēniem divas mūsu skolas 5.a klases skolnieces Anna Oļševska un Marija Gricenko ieguva 3.vietu. Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 12.a klases skolēns Oļegs Pavlovs ieguva atzinību. Rēzeknes pilsētas latviešu valodas olimpiādes 7.-8.klašu skolēniem uzvarētāji: Oļesja Ščetiļņikova (8.a klase, 1.vieta), Iļja Čaplinskis (8.a klase, 1.vieta), Alisa Pavre (8.a klase, 3.vieta), Alika Majorova (7.b klase, atzinība). 12.a klases skolēns Antons Lohovs šogad ieguva atzinību valsts matemātikas 70. olimpiādē.
Šogad mūsu skolas skolēniem ir godalgotas vietas septiņos Rēzeknes pilsētas, Latgales un valsts konkursos. Rēzeknes pilsētas skatuves runas konkursa 1.kārtas uzvarētāji ir Sofja Maslobojeva (10.a klase, 1.vieta), Milana Smirnova (2.a klase, 1.vieta), Samuels Fiļipovs (1.b klase, 2.vieta), Arturs Kravčenko (1.b klase, 3.vieta), Ņikita Rogozovs (7.b klase, 3.vieta). Sofja Maslobojeva ieguva 1.vietu arī Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē. 12.a klases skolēns Antons Lohovs Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu konkursā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ieguva 3.vietu. Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā “Izstāsti man savu sapni” 3.a klases skolniece Sofija Teplova ieguva 1.vietu. Mūsu skolas 8.klašu komanda Rēzeknes pilsētas vēstures konkursā “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” 8.klasēm ieguva 2.vietu, bet 10.-12.klašu komanda ieguva 2.vietu literāro darbu konkursā, kas veltīts A.Čehova 160.gadadienai. Deju kolektīva „Ručejok” divas grupas šogad ieguva 3.vietu izpildītājmākslas konkursā „Tatjanin deņ”.
Pasākuma laikā skolas pateicības rakstus un dāvanas saņēma arī priekšmetu skolotāji, kuri mācību gada laikā mērķtiecīgi strādāja ar skolēniem, lai palīdzētu viņiem veiksmīgi pārstāvēt mūsu skolu olimpiādēs, konkursos un sacensībās: Gaļina Rižakova, Jeļena Narica, Tatjana Martinova, Lilija Ivanova, Inna Raginska, Gaļina Fedkina, Vanda Buiko, Jadviga Matvejeva, Svetlana Meiere, Vladimirs Dukulis, Diāna Pirožkina, Aija Kušnere, Jeļena Viļuma, Olga Budrevska, Ļubova Mjasņikova, Ilga Gorsvāne, Nalija Hohlova, Ināra Čodare, Regīna Solovjova, Ija Sorokina, Marina Sergejeva, Ludmila Taškāne, Tatjana Patmalniece, Marianna Bondenkova un Igors Saperins.
Labi rezultāti šogad bija arī mūsu sportistiem. Skolas sporta komandas šogad ieguva 2.vietu basketbolā, 3.vietu telpu futbolā, 2.vietu volejbolā un 3.vietu Latgales zonas sacensībās telpu futbolā. Medaļas un diplomus par skolas veiksmīgu pārstāvēšanu Rēzeknes pilsētas sporta sacensībās 2019./2020.mācību gadā pasākumā saņēma mūsu 3.-7.klašu un 10.-12.klašu sportisti: Roberts Romančuks, Konstantīns Gailums, Aleksandrs Skarnelis, Dzintars Kuzņecovs, Dmitrijs Osipovs, Rustams Muratovs, Viktors Kovaļkovs, Matvejs Paņins, Jegors Aitovs, Adrians Pučka, Mihails Smirnovs, Leonīds Šindlers, Aleksandrs Šličkovs, Maksims Boļšakovs, Ēriks Petrovs, Romans Hrustaļovs, Iļja Krickis, Ruslans Malejevs, Andrejs Žogots, Viktorija Višņakova, Mihails Taraņenko, Aleksandrs Jurjevs, Oļegs Pavlovs, Vladislavs Navicks, Ņikita Jelagovs, Ņikita Cvetkovs, Andrejs Kozačenko, Antons Petrovs, Vadims Gvozdevs, Ivans Troinikovs, Iļja Brezovskis. Malači! Tā turēt!
Liels paldies visiem skolotājiem, skolēniem un skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu šajā sarežģītajā mācību gadā! Kopā mēs daudz ko varam! Un mums ir ar ko lepoties!