Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Aicinām mācīties 10.klasē 2020./2021. mācību gadā

Rēzeknes 2.vidusskola aicina mācīties 10.klasē 2020./2021. mācību gadā.
Uzņemšana notiks 15.-17.jūnijā plkst. 10.00 – 14.00 Rēzeknes 2.vidusskolā, Dārzu 17. Iepriekš lūgums pierakstīties:
1) izmantojot skolas mājas lapu www.r2vsk.lv (sadaļā – uzņemšana);
2) pa tālruni 29133911.
Ja plāno studijas un profesionālo darbību inženierzinātnēs, matemātikā, IKT un uzņēmējdarbībā, medicīnā, farmācijā, veterinārijā, vides un uzturzinātnē, filoloģijā, tulkošanā, vēsturē, militārajā dienestā, interesē kultūra un māksla, tad mūsdienīgi aprīkotā Rēzeknes 2.vidusskola ir Tava skola nākamajos trīs gados.
Tev būs iespēja padziļināti apgūt trīs no šiem kursiem:
 angļu valodu (C1)
 matemātiku
 programmēšanu
 latviešu valodu un literatūru
 bioloģiju
 ķīmiju
 ģeogrāfiju
 sociālās zinātnes
 kultūru un mākslu.
Rēzeknes 2.vidusskola izmantos daudzveidīgas mācību un audzināšanas darba formas, variējot to īstenošanas ilgumu atbilstoši mērķim un skolēnu mācīšanās vajadzībām, sasniedzamos rezultātus gūstot vienotā mācību un audzināšanas procesā, mācību stundās ietverot caurviju prasmes .
Lai 3 gadu laikā sasniegtu katrā no septiņām mācību jomām (valodu; sociālajā un pilsoniskajā; kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā; dabaszinātņu; matemātikas; tehnoloģiju; veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā) plānotos rezultātus, vidusskolēns apgūst pamatkursā zināšanas, izpratni un prasmes vispārējā vai optimālajā līmenī (10.-11.klasē) mācību saturā un padziļinātajā kursā zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību apguves līmenī (11.-12.klasē), bet specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni, prasmes jebkurā mācību satura apguves līmenī.
Katram vidusskolēnam tiks piedāvāti:
– dažādi specializētie kursi (12.klasē): mazākumtautību valoda un literatūra; robotika; uzņēmējdarbības pamati; digitālais dizains; publiskā uzstāšanās; teātris un drāma; …
– starpdisciplinārais kurss – projekta darbs (PĒTNIECĪBAS, JAUNRADES vai SABIEDRISKAIS darbs vienā vai divos no padziļinātajiem kursiem).
Skola piedāvā dažus mācību priekšmetu grozu paraugus (var apskatīt skolas mājas lapā www.r2vsk.lv (sadaļā – uzņemšana, 10.klase, aktuālā informācija), kā arī katram ir iespēja izveidot savu individuālo grozu.
Laipni lūdzam! Mēs vienmēr atvērti dialogam!