Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

Rēzeknes 2.vidusskola turpina bērnu reģistrāciju mācībām 1.klasē 2020./2021. mācību gadā

(bērniem, kuriem septembrī jāuzsāk mācības 1. Klasē).

Klases audzinātājas: Daira Ertmane, Marina Pavlāne.

Līdz 16.augustam skolas kancelejā jāiesniedz dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Dzimšanas apliecības kopija;
  • Izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes par obligāto 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvi.
  • Medicīnas karte ar izrakstu par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām.

 Plānotā tikšanās ar vecākiem š.g. 3.augustā, plkst.17.00. Par to sūtīsim Jums atgādinājumu.

Kancelejas darba laiki: no 9:00 līdz 15:00

Tālrunis uzziņām: 26444512