Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Informācija

No 26.10.2020.-15.11.2020. saskaņā ar 23.10.2020. veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnijā noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ievērojot epidemioloģiskās  drošības pasākumus    apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta:

Lietvedības pārzine:  t.28376947 un t.64622643

Direktors: t.64607980