Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

“Be strong!” – “Esi stiprs!”

“Be strong!” – “Esi stiprs!” jauniešu iniciatīvu projekts, kuru 20.09. – 24.09.2021. īstenoja Rēzeknes 2.vidusskolas jaunieši.
Projekta tēma – MOBINGS – emocionāla, fiziska vai sociāla vardarbība starp vienaudžiem, kas tiek īstenota tīši ilgstošā laika periodā klātienē vai digitāli. Tā ir viena no aktuālākajām tēmām jauniešiem, ar ko viņi saskaras ikdienā.
Projekta mērķis: izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, sniegt jauniešiem atbalstu kā pareizi rīkoties mobinga gadījumā, ka arī piesaistīt pieaugušo uzmanību šai problēmai, kopīgi analizēt reālas dzīves situācijas un meklēt risinājumus problēmām, kas ir saistītas ar vardarbību un vienaudžu pazemošanu skolās un internetā.
Projekta ietvaros jaunieši piedalījās interaktīvajā lekcijā “Mobings skolās”, ko vadīja psiholoģe Alīna Gailuma, rīkoja akciju “Nē mobingam”, izspēlēja dažādu veidu mobinga simulācijas un runāja par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības iestādēs, meklēja kopīgus risinājumus.
Vislielākais šī projekta ieguvums ir tas, ka jaunieši runāja par savām problēmām, apguva praktiskas iemaņas, uzzināja kā rīkoties mobinga gadījumā, pie kā un kur griezties pēc palīdzības. Tā bija brīnišķīga iespēja draudzīgajā atmosfērā runāt par tik svarīgām lietām.
Projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.